Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci i nastolatków cechuje ostrzejszy przebieg niż u dorosłych, szczególnie, gdy do rozwoju choroby dojdzie przed 5. rokiem życia. Również wyższa jest częstotliwość występowania powikłań. Tego rodzaju schorzenie często doprowadza do zahamowania wzrostu i upośledzenia rozwoju młodego człowieka.

Objawy nieswoistego zapalenia jelit u dzieci i nastolatków

Choroba Crohna jest chorobą przewlekłą. Jej przyczyny nie są do końca poznane. Przypuszczalnie na jej powstanie mają wpływ czynniki genetyczne i środowiskowe. Dochodzi w niej do pojawienia się nacieków zapalnych na ścianach przewodu pokarmowego, co może doprowadzić nawet do perforacji (przedziurawienia) przełyku czy jelit.

Objawy choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci są bardzo zróżnicowane, zalicza się do nich:

 • bóle brzucha, umiejscowione najczęściej w okolicy wyrostka robaczkowego – po prawej stronie jamy brzusznej,
 • częste, gwałtowne i długotrwałe biegunki,
 • brak apetytu,
 • częste wybudzanie nocne spowodowane bólami brzucha lub biegunkami,
 • stan podgorączkowy,
 • woda i śluz w stolcu, rzadziej krew,
 • krwawienia odbytu,
 • bóle stawów,
 • zmiany skórne o ostrym charakterze, np. zgorzelinowe zapalenie skóry.

U dzieci tego rodzaju symptomy są szczególnie niebezpieczne. Szybko dochodzi do odwodnienia i wyczerpania organizmu, a przewlekły deficyt składników odżywczych może sprzyjać rozwojowi anemii i innych chorób o charakterze ogólnoustrojowym.

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci

Terapia nieswoistego zapalenia jelit polega na łagodzeniu objawów, zapewnieniu organizmowi optymalnego poziomu składników odżywczych oraz utrzymaniu stanu choroby w jak najdłuższej remisji. W tym celu stosuje się środki farmakologiczne (m. in. steroidy, antybiotyki), leczenie biologiczne (stosowanie przeciwciał), żywieniowe (stosowanie odpowiedniej diety lub odżywanie dojelitowe) oraz leczenie operacyjne. Zabiegi usunięcia odbytu i utworzenia stomii są ostatecznością i jedyną metodą w przypadku, gdy doszło do znacznego zniszczenia dolnego odcinka jelita grubego. Jeżeli zmiany są łagodniejsze, istnieje jeszcze szansa wycięcia uszkodzonego odcinka jelita grubego i poprowadzenia w jego miejscu części jelita cienkiego. Bardzo ważne jest również leczenie zachowawcze, którego celem jest podtrzymanie rezultatów remisji choroby. Pomocna w tym jest dieta, higieniczny tryb życia i unikanie sytuacji mogących sprzyjać infekcjom.

Powikłania choroby Crohna u dziecka

Podjęte zbyt późno leczenie lub niewłaściwie prowadzona terapia choroby Crohna u dzieci może skutkować wystąpieniem takich powikłań, jak:

 • ropnie i przetoki odbytu,
 • krwotoki z przewodu pokarmowego,
 • perforacja jelit lub przełyku,
 • opóźnienie dojrzewania i rozwoju.