Leczenie niepłodności zawsze powinno zaczynać się od najprostszych i najmniej obciążających metod. Zdarza się jednak, że takie postępowanie nie przynosi spodziewanego rezultatu i para nie zachodzi w ciążę. Wówczas jedynym ratunkiem jest in vitro, czyli zapłodnienie pozaustrojowe. Niestety dla wielu par koszty leczenia in vitro są zbyt wysokie. Czy w związku z tym niepłodne pary z Katowic mogą liczyć na jakąś formę wsparcia finansowego? Okazuje się, że tak! Oto przewodnik po dofinansowaniach w Katowicach.

Pomoc finansowa in vitro Katowice – wsparcie ze strony samorządów

Do tej pory finansowanie in vitro odbywało się wyłącznie na szczeblu samorządowym. Władze poszczególnych miast uruchamiały lokalne programy in vitro, w ramach których pokrywały część kosztów leczenia. Refundacją były w nich objęte takie procedury jak stymulacja jajeczkowania (wraz z wizytami kontrolnymi), przygotowanie plemników do zapłodnienia, pobranie komórek jajowych w znieczuleniu, zapłodnienie pozaustrojowe, nadzór embriologiczny zarodków oraz podanie ich do macicy, czyli transfer. Dodatkowo para mogła uzyskać dofinansowanie na kriokonserwację nadliczbowych zarodków, czyli ich zamrożenie i późniejsze przechowywanie.

Warunki uczestnictwa oraz wysokość dofinansowania w miejskich programach in vitro różnią się w zależności od miasta. Część kryteriów włączenia do programu jest jednak wspólnych dla wszystkich. Dostają się do niego pary mające wskazania do in vitro, spełniające kryteria Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Uczestniczka programu nie może mieć zwykle więcej niż 42 lata oraz odpowiedni poziom rezerwy jajnikowej. Poza tym, chcąc załapać się na dofinansowanie in vitro Katowice, para musi zamieszkiwać to miasto co najmniej 2 lata.

Mimo iż samorządowe programy in vitro to bardzo ważna inicjatywa, dzięki której wiele par spełniło już swoje marzenia o potomstwie, to w dobie rosnącego problemu niepłodności środki finansowe, jakie miasta przeznaczają na ten cel, wciąż są niewystarczające. Potrzebne jest dodatkowe źródło finansowania.

Wsparcie finansowe in vitro Katowice – program rządowy

Finansowanie in vitro nie będzie pochodzić już wyłącznie z budżetów samorządowych. Niebawem ma bowiem ruszyć program rządowy, na którego realizację przewidziano 500 mln zł rocznie, czyli 2,5 mld zł łącznie. Czy obejmie on swoim zasięgiem również Katowice? Tak, ponieważ będzie to program o zasięgu ogólnopolskim. Start programu planowany jest na 1 czerwca 2024 roku. Długo nie znaliśmy jego szczegółów. Nie było wiadomo, jakie kryteria kwalifikacji para będzie musiała spełnić, aby otrzymać pomoc finansową oraz ile cykli leczenia zostanie objętych dofinansowaniem. Odpowiedz, na którą z niecierpliwością czekały wszystkie niepłodne pary, nadeszła 10 kwietnia tego roku. Minister zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła podczas konferencji prasowej ogólne cele programu oraz warunki kwalifikacji. Które pary z Katowic skorzystają z dofinansowania do in vitro?

Finansowanie in vitro – jakie kryteria trzeba spełnić, by wejść do programu?

Beneficjentami programu będą przede wszystkim pary ze stwierdzoną niepłodnością lub pary, które nieskutecznie leczyły się z powodu niepłodności przez okres 12 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu. Muszą one pozować w związku małżeńskim lub partnerskim i mieścić się w określonych limitach wiekowych.

Refundacja in vitro nawet do 45. roku życia!

Kobiety korzystające z dawstwa komórek jajowych lub adopcji zarodka mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu rządowego nawet do 45. roku życia (w przypadku mężczyzny do 55. roku życia). Limit wieku jest trochę niższy dla kobiet korzystających z własnych oocytów, bo wynosi 42 lata (55 lat dla mężczyzny). Nie jest jednak brany pod uwagę poziom rezerwy jajnikowej (AMH), jak ma to miejsce w programach samorządowych.

Dofinansowanie nawet do 6 procedur in vitro!

Rządowy program in vitro, którego głównym celem będzie zapewnienie równego dostępu do procedury zapłodnienia pozaustrojowego wszystkim parom, które tego potrzebują, przewiduje możliwość dofinansowania aż 6 cykli leczenia:

  • Do 4 wykonanych na własnych komórkach, z ewentualnym dawstwem nasienia;
  • Do 2 z wykorzystaniem komórek jajowych dawczyni i możliwością zapłodnienia maksymalnie 6 komórek w obrębie jednego cyklu;
  • Do 6 cykli z adopcją zarodka, przy czym 1 transfer jest równoznaczny z przeprowadzeniem jednego cyklu.

Warto zaznaczyć, że liczba „6” oznacza łączną liczbę cykli, na jaką para może uzyskać dofinansowanie. Jeśli więc np. poddała się 4 cyklom z wykorzystaniem własnych komórek i nie uzyskała ciąży, wciąż pozostają jej do wykorzystania 2 cykle z komórkami jajowymi dawczyni. Jeśli 2-krotnie korzystała z komórek jajowych dawczyni i procedura nie zakończyła się sukcesem, może jeszcze poddać się 4 cyklom z zaadoptowanym zarodkiem.

Co ważne, uczestnictwo w programie rządowym nie jest uzależnione od tego, czy para korzystała wcześniej z jakichkolwiek innych form wsparcia finansowego. Jeśli spełnia kryteria – może wejść do programu.

Więcej informacji: https://gyncentrum.pl/dofinansowanie-do-in-vitro/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj