Morasko to administracyjna część Poznania, która znajduje się w północnej części miasta. Na terytorium Moraska został utworzony w 1976 roku rezerwat przyrodniczo-astronomiczny o nazwie „Meteoryt Morasko”, którego powierzchnia wynosi 54 hektarów.

Z kosmosu wprost do Moraska

Zarejestrowanych miejsc upadku meteorytu na świecie jest stosunkowo niewiele. Dwa z nich znajdują się na naszym kontynencie, w tym jeden na terytorium poznańskiego Moraska. To właśnie w Morasku ok. 5 tysięcy lat temu po zderzeniu meteorytów z ziemią powstały moraskie kratery.

Moraskie kratery

Moraskie kratery są jednym z największych skupisk tego rodzaju obiektów na Ziemi. Siedem kraterów w kształcie okręgu otoczonych jest lasem. Największy z kraterów ma średnicę ok. 100 metrów i głębokość prawie 13 metrów. Ósmy krater ma bardziej nieregularne kształty i podziwiać go można na zlokalizowanym nieopodal polu.

Pierwszy odłamek moraskiego krateru odnalazł niemiecki sierżant w 1914 roku podczas trwania ćwiczeń wojskowych, a największy o masie 78 kilogramów został odnaleziony dopiero 42 lata później. Dzisiaj w polskich zbiorach znajduje się prawie 169 kilogramów odłamków.

Rezerwat „Meteoryt Morasko”

Oprócz karterów, które są niewątpliwie największą atrakcją turystyczną, w rezerwacie spotkać można wiele chronionych gatunków roślin oraz rzadko występujących zwierząt. Przez rezerwat biegnie specjalnie wytyczona ścieżka dydaktyczna, a każde ciekawe miejsce jest opisane za pomocą tablic informacyjnych, które znacznie ułatwia zwiedzanie rezerwatu.

Źródło:
„100 Cudów natury w Polsce” – Anna Plenzler
www.wikipedia.pl