Okres ciąży to czas, gdy kobieta znajduje się pod szczególną ochroną. Jako pracodawca musisz pamiętać o konieczności zagwarantowania pracownicy odpowiednich warunków pracy. Kiedy będziesz musiał liczyć się z koniecznością zwolnienia podwładnej z obowiązku świadczenia pracy?

Pracownica będąca w ciąży może korzystać z wielu udogodnień. Większość została uregulowana w Kodeksie pracy, część zaś w rozporządzeniach. Jeżeli jesteś pracodawcą, to twoim podstawowym obowiązkiem jest zagwarantowanie podwładnej odpowiednich warunków pracy. Jest to o tyle ważne, że jesteś do tego zobowiązany przepisami prawa pracy, a łamiąc poszczególne zasady, możesz narazić się nad odpowiedzialność z tego tytułu. Kiedy będziesz zobowiązany do zwolnienia pracownicy spodziewającej się dziecka z obowiązku świadczenia pracy?

Szczególna ochrona, gdy pracownica pracowała nocami

Pracownic w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nocnych. Kobieta, która dotychczas wykonywała pracę właśnie w tych godzinach, po zajściu w ciążę i przekazaniu informacji pracodawcy, musi zostać przeniesiona do innej pracy. Zmiana rozkładu pracy powinna zostać tak dokonana, by mogła on spełniać się zawodowo w ciągu dnia.

Nie zawsze zmiana rozkładu pracy jest możliwa. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości dokonania zmian w grafiku, by jego podwładna mogła wykonywać dotychczasową pracę, to musi się liczyć z koniecznością przeniesienia jej do wykonywania innej pracy. Co w sytuacji, gdy wszystkie stanowiska w zakładzie pracy są obstawione i nie ma możliwości przeniesienia pracownicy?

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

W sytuacji, gdy wszystkie stanowiska w zakładzie pracy są obstawione i nie ma możliwości przeniesienia ciężarnej pracy do innej pracy, pracodawca jest zobowiązany zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy. W Kodeksie pracy mowa o „czasie niezbędnym” (art. 1781), co może oznaczać, że pracownica nie będzie pracować do końca ciąży.

Powyższe rozwiązanie stosuje się nie tylko w odniesieniu do kobiet w ciąży, lecz także pracownic karmiących dziecko piersią. Jako pracodawca musisz przy tym pamiętać, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może nastąpić również wówczas, gdy kobieta dotychczas pracowała przy pracach, które są wzbronione kobietom w ciąży lub karmiącym piersią – dodaje specjalista z portalu Praca Zabrze.

Również, gdy istnieją przeciwwskazania

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie zawsze musi być spowodowane faktem, że pracodawca nie ma możliwości przenieść pracownicy na inne stanowisko. Zdarza się, że pracownica nie może wykonywać pracy na dotychczasowym stanowisku z uwagi na przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy. Jeżeli informację taką otrzymuje na piśmie od lekarza prowadzącego ciążę, to pracodawca również jest zobowiązany do zwolnienia podwładnej z obowiązku świadczenia pracy.

Co z wynagrodzeniem?

Jak wygląda kwestia pensji pracownicy, która jest przenoszona na inne stanowisko pracy lub zostaje zwolniona z obowiązku świadczenia pracy? Możliwości są dwie. Jeżeli pracownica:

  • zostaje przeniesiona do innej pracy, następuje zmiana warunków pracy czy skrócenie czasu pracy i czynności te powodują obniżenie wynagrodzenia, to pracownica może liczyć na dodatek wyrównawczy;
  • zostaje zwolniona z obowiązku świadczenia pracy – zachowuje prawo do pensji w takiej wysokości, jaką pobierała dotychczas.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z portalem praca-zabrze.info