Ciąża to piękny czas dla kobiety. Zdarza się jednak, iż również męczący, a niekiedy, choć naprawdę tylko w skrajnych przypadkach, wręcz zagrażający życiu. Wszystko zależy od tego, czy dziecko znajduje się w macicy matki, czy poza nią. Drogie Panie, poznajcie różne oblicza ciąży – bezpieczną ciążę maciczną oraz niebezpieczną ciążę pozamaciczną.

Ciążą, czyli od poczęcia do porodu

Ciąża stanowi czterdziestotygodniowy, czyli dziewięciomiesięczny okres, w którym dziecko rozwija się w organizmie matki. Rozwija się ono i wzrasta przygotowując się do przyjścia na świat i życia na nim. Wszystko rozpoczyna się poczęciem, a więc połączeniem męskiej komórki plemnikowej z żeńską komórką jajową, które tworzą zygotę, ta z czasem zarodek i płód. Okres ten dzieli się na trzy trwające po kwartał trymestry. Pierwszy trymestr to utworzenie się zalążków wszystkich organów. Drugi trymestr to przede wszystkim rozwój, a trzeci trymestr to przede wszystkim wzrost. Zakańcza się to porodem oznaczającym przyjście na świat.

Ciąża pojedyncza a ciąża mnoga

Ciążę można klasyfikować pod różnymi kątami. Wylicza się między innymi ciążę pojedynczą oraz ciążę mnogą. Ciąża pojedyncza to oczekiwanie na przyjście jednego dziecka. Powstaje ono rzecz jasna z połączenia jednego jajeczka i jednego plemnika, które tworzą jedną zygotę. Ciąża mnoga to z kolei oczekiwanie na przyjście kilkorga dzieci, najczęściej dwojga. Powstają ono z połączenia jednego jajeczka i dwóch lub więcej plemników, które tworzą dwie lub więcej zygot, albo z połączenia jednego jajeczka i jednego plemnika, które tworzą dwie lub więcej zygot. W pierwszym przypadku rodzą się bliźniaki jednojajowe, a drugim przypadku bliźniaki dwujajowe.

Ciąża maciczna a ciąża pozamaciczna

Inny podział ciąży to ciąża maciczna oraz ciąża pozamaciczna. Ciąża maciczna to ciąża normalna i niezagrażająca życiu kobiety. Ciąża pozamaciczna to zaś ciąża patologiczna i zagrażająca życiu kobiety.

Ciąża maciczna – prawidłowa oraz bezpieczna ciąża

Ciąża maciczna stanowi po prostu ciążę. To zatem ciąża prawidłowa, a co za tym idzie bezpieczna dla matki. Dziecko znajduje się w macicy kobiety, gdzie posiada właściwe warunki do swojego wzrostu oraz rozwoju. Tego typu ciąża, o ile nie następują żadne inne komplikacje, kończy się porodem.

Ciąża pozamaciczna – nieprawidłowa oraz niebezpieczna ciąża

Ciąża pozamaciczna stanowi stan patologiczny. To zatem ciąża nieprawidłowa, a co za tym idzie, niebezpieczna dla matki. Dziecko znajduje się w jajniku, jajowodzie, szyjce macicy lub jamie brzusznej kobiety, nie mogąc w żaden sposób się rozwijać oraz wzrastać. Tego typu ciąża kończy się poronieniem, co zwiastują silne bóle, a niekiedy także krwotoki.

Przeczytaj również: https://www.babyboom.pl/ciaza/zdrowie_w_ciazy/objawy_ciazy.html.