Firmy pożyczkowe prowadzą działalność komercyjną i udzielają pożyczek za pieniądze, które uiszcza klient, który korzysta z tzw. chwilówek. Koszty ponosi już w chwili podpisania umowy chwilówki, choć często są one symboliczne i wynoszą 1 grosz lub 1 zł, pobierane tytułem weryfikacji tożsamości pożyczkobiorcy. Są i takie firmy, które w ramach promocji udzielają pożyczek bezpłatnie dla nowych klientów. Ile kosztuje obecnie pożyczka?

Rodzaje kosztów

Przy korzystaniu z oferty chwilówek w firmach pożyczkowych możemy ponosić różne koszty. Głównymi częściami składowymi są tu:

  • opłata administracyjna – pobierana za udzielenie chwilówki i ma charakter opłaty podstawowej,
  • koszty ubezpieczenia,
  • koszty weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej klienta,
  • koszty odsetek,
  • koszty wcześniejszej spłaty pożyczki,
  • koszty przedłużenia terminu spłaty zobowiązania,
  • koszty monitów,
  • koszty windykacji długu.

Oczywiście firma pożyczkowa nie musi naliczać wszystkich tych opłat, ale tylko wybrane z nich. Klient zaś musi być powiadomiony o typie i wysokości poszczególnych kosztów jeszcze przed podpisaniem umowy pożyczkowej.

Ograniczenie kosztów odsetek i kosztów pozaodsetkowych

W związku z wejściem w życie 11 marca 2016 roku nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, ustawodawca skutecznie ograniczył wysokość opłat pobieranych za udzielenie kredytu lub pożyczki.

Limit maksymalnego oprocentowania pożyczki od 1 stycznia 2016 roku liczony jest jako dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 proc. Aktualnie jest to więc oprocentowanie rzędu maksymalnie 10 proc. w skali roku.

Dodatkowo nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim wprowadziła maksymalny pułap kosztów pozaodsetkowych, które obejmują prowizje za przystąpienie do zobowiązania, wszelkie opłaty oraz koszty usług dodatkowych, m.in. ubezpieczenia. Koszty pozaodsetkowe pożyczki i kredytu nie mogą przekroczyć sumy dwóch składników: 25 proc. kwoty pożyczki oraz 30 proc. wartości pożyczki w skali roku – część zmienna, zależna od czasu trwania umowy. Ponadto firma pożyczkowa udzielająca kolejnego zobowiązania klientowi w okresie 120 dni od daty przyznania pierwszego, nie może pobrać wyższych opłat niż takie, które będą mieścić się w limicie kosztów pozaodsetkowych, naliczanych od kwoty pierwotnej pożyczki.

Ustawa o kredycie konsumenckim wprowadziła maksymalną wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie, w tym odsetek za opóźnienie. Monity firmy pożyczkowej nie mogą być naliczane dowolnie. Od 11 marca 2016 roku koszty te są ograniczone do wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie, liczonych jako dwukrotność stopy referencyjnej NBP i 5,5 proc. Dziś jest to 14 proc. w skali roku.

Jeśli opłaty związane z pożyczką są wyższe, to przepisy określają, że pożyczkodawca będzie zobowiązany do udzielenia pożyczki za darmo – klient zwraca mu tylko kapitał, który pożyczył. Dodatkowo firma pożyczkowa będzie musiała dokonać klientowi zwrotu wszelkich opłat i kosztów uiszczonych przez niego przed podpisaniem umowy, jeśli nie doszło do jej zawarcia.