Podjęcie pierwszej pracy przez nastolatka to sytuacja stresująca równie dla niego, jak i jego rodziców. Wydaje się jednak, że warto przeczekać początkowe, negatywne emocje, ponieważ podjęcie innych niż domowe czy szkolne obowiązków będzie wartościowym doświadczeniem dla młodego człowieka.

Oczywistym jest, że każdy rodzic powinien proponować swojemu dziecku różne metody rozwoju, podsuwając odpowiednie książki, zapisując na kursy językowe, treningi sportowe albo lekcje muzyki. Niestety, wciąż rzadko wykorzystuje się lekką pracę zarobkową lub odbywanie staży czy praktyk wakacyjnych do nauki odpowiedzialności i zarządzania finansami. Bez wątpienia jest to sposób bardzo skuteczny z drugiej strony jednak błędem byłoby nadwyrężać entuzjazm dziecka już obciążonego dodatkowymi formami aktywności.

Czego nie nauczy szkoła ani rodzice?

Niezależnie od domowego zaplecza finansowego motywowanie nastolatka do zapoznania się z rynkiem pracy oraz ofertami staży jest bardzo dobrym pomysłem. Jego realizacja może zaowocować podjęciem pierwszej, ciekawej pracy, a ta z kolei może zainspirować dziecko do samodzielnego poszerzania wiedzy w wybranej przez siebie dziedzinie. Odnalezienie praktycznych zainteresowań i wymarzonej ścieżki kariery ułatwi także wybór profilu szkoły średniej, a później kierunku studiów. Praca pobudzi nastolatka do rozmyślania o własnej przyszłości i nauczy świadomego podejścia do kreowania planów, a także – zarządzania własnymi pieniędzmi.

Kiedy podjąć pierwszą pracę?

Przede wszystkim – kiedy dziecko samo tego chce lub potrzebuje w ramach rozwoju zawodowego, ponieważ głównym obowiązkiem małoletniego pozostaje nauka. Drugim wymaganym warunkiem do rozpoczęcia zajęcia zarobkowego jest ukończenie 16 roku życia (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę), z kolei dziecko, które nie ukończyło jeszcze 16 lat może podjąć legalną pracę zarobkową wyłącznie w instytucjach kulturalnych, reklamowych bądź sportowych na mocy umowy cywilnoprawnej. Obie formy wymagają zgody rodzica (opiekuna prawnego) oraz zezwolenia inspektora pracy. Dzieci przed 16 rokiem życia nie mogą zostać zatrudnione bez dodatkowych opinii: z poradni pedagogiczno-psychologicznej, dyrektora szkoły oraz lekarza. Ponadto w ograniczony jest wymiar godzin pracy nieletnich: w sezonie wakacyjnym nie może przekroczyć 7 godzin dziennie, a w szkolnym – 2 godzin.

Oferty pracy dla nieletnich

Prace zarobkowe oferowane nastolatkom zwykle są dość ograniczone: roznoszenie ulotek, zbieranie warzyw czy owoców, sprzedaż w sklepie. Prawo zakazuje zatrudniania niepełnoletnich przy produkcji lub sprzedaży alkoholu. W sytuacji, kiedy dziecko dobrowolnie pragnie podjąć pracę, a rodzice są w stanie zapewnić mu regularne kieszonkowe (motywacyjnie czy jako dodatkową formę nauki zarządzania własnym budżetem) dobrym wyjściem będzie darmowa praktyka lub staż. Warto, aby rodzic pomógł chętnemu do pracy nastolatkowi w znalezieniu zajęcia zgodnie z jego zainteresowaniami. Odbycie darmowego, aczkolwiek rozwijającego i uczącego, stażu, praktyk lub wolontariatu w klubach sportowych, teatrach, agencjach reklamowych czy ośrodkach kultury może okazać się świetnym startem do przyszłej kariery zawodowej.

Korzyści z podejmowania pracy przez nastolatka

Zgodna z kodeksem pracy i wolą dziecka praca posiada wiele zalet. Wśród nich wymienia się: porządną lekcję odpowiedzialności, świetną naukę zarządzania pieniędzmi, przygotowanie do późniejszej pracy i nawiązanie interesujących znajomości. Kolejną niewspomnianą wcześniej korzyścią płynącą z podjęcia pracy przed osiągnięciem pełnoletności jest wczesne zapoznanie się z rozliczaniem podatkowym pod okiem rodzica. Dzięki temu wypełnianie zeznania nie będzie już tak dużym szokiem, kiedy po skończeniu 18 roku młody człowiek stanie przed przymusem przyjdzie zrozumienia wielu prawnych aspektów dorosłego życia naraz. Przynajmniej Urząd Skarbowy nie będzie dla niego żadną stresogenną nowością.

Okresowe prace dla nastolatków do świetna możliwość rozwoju osobistego i sprawdzenia się w warunkach pozaszkolnych i domowych, ale także jeden z wielu sposobów edukacji finansowej oraz zapoznania z mechanizmami, jakimi rządzi się prowadzenie domowego budżetu. Szukanie swojego miejsca na rynku pracy nie jest łatwym zadaniem i zwykle zajmuje kilka lat, więc im wcześniej nastolatek podejmie decyzje o odbyciu swojego pierwszego stażu – tym lepiej. Więcej informacji na temat edukacji finansowej znajdziesz tutaj: http://www.czasnafinanse.pl/budzet-domowy/artykuly/edukacja-finansowa-na…