Szkoła to dla uczniów jakby drugi dom. Zatem przedstawiciele oświaty, w szczególności reprezentanci placówek, starają się jak najlepiej dbać o komfort i bezpieczeństwo młodych ludzi. Tę troskę można zauważyć na wielu różnych poziomach. Tak w codziennym kontakcie z uczniami, jak i w dokumentacji.

Wbrew pozorom, szkoła nie jest obecnie tak bezpiecznym miejscem, jakim wszyscy chcieliby je widzieć. Doświadczają tego zarówno uczniowie, nauczyciele, a także rodzice dzieci i młodzieży uczącej się. Podejmuje się więc wiele inicjatyw, jakie mają na celu poprawienie tejże trudnej sytuacji. Trudność ta wynika przede wszystkim z faktu łatwego dostępu do urządzeń mobilnych i do Internetu. Nie wszystkie dzieci mają wprowadzone ograniczenia, czyli tak zwaną blokadę rodzicielską.

Poważnym problemem jest więc upublicznianie treści w sieci, które mogłyby wyrządzić krzywdę któremuś z uczniów. Cały system oświaty wciąż pracuje nad znalezieniem odpowiednich rozwiązań, jakie mogłyby skutecznie ukrócić tego rodzaju postępowanie, a najlepszym sposobem jest lepszy kontakt z uczniami. Jednak, by jakieś postępowanie w tym zakresie mogło przynieść spodziewany rezultat, musi być zakrojone na większą skalę. Z tego też powodu sporządza się raport z ewaluacji wewnętrznej.

Taki raport ma na celu nakreślenie problemów, jakie panują na terenie danej placówki, które stwarzają zagrożenie dla uczniów. Oprócz nich rada pedagogiczna podejmuje próbę sformułowania takich norm, dzięki jakim można by było zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Nie da się ukryć, iż bezpieczeństwo jest jednym z podstawowych założeń, jakie placówka powinna spełniać. Trudno bowiem sobie wyobrazić efektywną naukę, jeśli uczniowie nie czują się w szkole bezpiecznie. Stres i strach skutecznie utrudniają wdrażanie wszelkich metod nauczania.

W raporcie przedstawia się także metody ewaluacji wewnętrznej, czyli sposoby, za pomocą jakich analizowano sytuację w danej placówce. Dzięki takim jasnym wytycznym można łatwo przekonać się o tym, czy uczniowie i nauczyciele stosują się do wprowadzonych norm. Na tej podstawie sporządza się właśnie raport, który informuje o skuteczności podjętych metod. Jak jednak wiadomo, każdy raport musi być oparty o rzeczywiste informacje i dane, dlatego też jest on poparty odpowiedziami ankietowanych.