Wybór odpowiedniego zawodu nie jest prosty. Dlatego też warto najpierw poznać możliwości, mocne i słabe strony konkretnego zawodu, by później podjąć decyzję, co do jego wyboru. Szczególnie, jeśli pod uwagę brane są prestiżowe i charakterystyczne zawody, jak notariusz. Jest to zawód bardzo popularny w ostatnim czasie, bardzo specyficzny i dedykowany nie dla wszystkich. Osoby chcące zdobywać wykształcenie i pracę w tym kierunku powinny nastawić się na naukę, zdobywanie zaufania innych a przede wszystkim ciągłe dokształcanie się. Notariusz, to osoba zaufania publicznego, która powinna zawsze dawać przykład. Notariusz, jako wolny zawód, został ustanowiony dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych. Z kolei pierwsze w Polsce zapisy dotyczące notariuszy datuje się na rok około 1933.

Notariusz, to osoba powołana do sporządzania wszelkiego rodzaju dokumentów dla osób fizycznych i prawnych. Dokumenty te dotyczą najczęściej nieruchomości, spadku, darowizn, dokumentacji firmowej, poświadczeń podpisów, potwierdzeń zgodności odpisów. Każdy taki dokument jest rejestrowany przez notariusza w specjalistycznej księdze. Prócz tego notariusz może zajmować się sporządzaniem dokumentów dotyczących zdarzeń w organizacjach, przyjmować na przechowanie dokumenty, papiery wartościowe, czeki, weksle i tym podobne. Poznań obfituje w kancelarie notarialne.

Notariusz musi bardzo dbać, by podczas czynności zostały dochowane wszelkie wymogi, takie jak potwierdzenie tożsamości obecnych stron, obecność wszystkich zainteresowanych osób, kolejność składania podpisu.

Jak można rozpocząć pracę w tym zawodzie? Przede wszystkim konieczne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku prawniczym. Nie ma typowej specjalizacji dla notariuszy, dlatego też po studiach należy zdać specjalną aplikację notarialną. Na samym końcu drogi znajduje się egzamin zawodowy i asesura. Warto przy tym dodać, że zarobki notariuszy są ściśle określone, stanowią procent od opłat wniesionych przez klientów. Dlatego też trudno jednoznacznie ocenić zarobki notariuszy. Wszystko zależy od popularności, prestiżu, miejsca w Poznaniu, zaufania, które notariusz uzyska podczas swojej pracy.

Codzienna praca notariuszy polega na przyjmowaniu interesantów. To dla nich wykonują swoje usługi, sporządzają dokumenty. Trzeba jednak również pamiętać o dodatkowej pracy, jaką wykonuje notariusz lub jego asystentki. Mowa o udzielaniu porad, przechowywaniu dokumentacji, sporządzanie i wysyłanie listów poleconych, dbałość o akta, zakup sprzętu do przechowywania i archiwizacji dokumentów. W grę wchodzi również umawianie spotkań, rozmawianie z osobami indywidualnymi i właścicielami firm, rozwiązywanie trudniejszych spraw, sporządzanie odpisów dokumentów. Należy pamiętać również o wszelkiego rodzaju szkoleniach, konferencjach związanych z poszerzaniem przez notariuszy wiedzy. Przepisy dynamicznie się zmieniają, w związku z czym notariusz musi stale poszerzać swoją wiedzę. Tylko wtedy będzie mógł rzetelnie pomagać swoim klientom.

Notariusz, z racji wykonywanej pracy, powinien wyróżniać się pewnymi cechami i kwalifikacjami. Przede wszystkim powinien być osobą ambitną, która ceni sobie wiedzę i wyraża chęć ciągłego uczenia się. Notariusz musi być na bieżąco ze wszystkimi przepisami i regulacjami prawnymi. Nie mniej ważna jest umiejętność pracy z ludźmi. Notariusz na co dzień rozmawia z ludźmi, rozwiązuje ich problemy, pomaga, dlatego powinien mieć w sobie empatię, umieć podejść do drugiego człowieka. Oprócz tego notariusza powinna cechować skrupulatność, precyzja, rzeczowość, szeroka wiedza prawnicza. Osoby pracujące z notariuszem wymagają od niego przede wszystkim uczciwości, dyskrecji, bezstronności, etycznego podejścia. Poruszane problemy zazwyczaj są poufne, klienci kancelarii oczekują pomocy, ale i zaufania. Dlatego też praca notariusza, to nie tylko poszerzanie wiedzy, ale przede wszystkim rozumienie drugiego człowieka. Dlatego też ktoś, kto chce pracować, jako notariusz, powinien bardzo dobrze przeanalizować wszystkie wady i zalety tego zawodu.

Artykuł przygotowany we współpracy z kancelarią notarialną http://www.notariat-poznan.pl/