Badania przesiewowe wzroku dzieci powinny być organizowane już od najmłodszych lat. Pierwsza kontrola następuje po porodzie, jednak wraz z rozwojem oczu może pojawić się jakaś wada wzroku. Dlatego ważne by w przedszkolach, szkołach, czy też prywatnie takie badania były wykonywane w miarę regularnie.

Wady wzroku a edukacja

Ważnym momentem, w którym należy wykonać badanie wzroku jest czas kiedy nasze dziecko rozpoczyna edukację. Czasami samodzielnie nie jesteśmy w stanie zaobserwować, że nasze dziecko widzi nieostro. Najczęstszymi schorzeniami u dzieci jest nadwzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, czy też zez. O ile zez jest dość łatwy do zaobserwowania, to aby stwierdzić inne wady wzroku należy się udać do okulisty. Wczesne wykrycie i skorygowanie wady wzroku, będzie miało ogromny wpływ na rozwój dziecka. Okazuje się bowiem, że objawy kojarzone z nadpobudliwością ruchową, czy też dysleksją mogą być wynikiem złego widzenia. Dziecko może mieć problemy z nauką, koncentracją, mogą pojawić się także bóle głowy, czy zmęczenie oczu. Podstawowe badania wzroku można wykonać już o 2-3 latków. Im wcześniej, tym lepiej. Kolejno przesiewowe badania wzroku powinny być wykonywane w przedszkolach i szkołach. Ogólne badanie pielęgniarki, czy optometrysty daje podstawę do skierowania na wizytę u okulisty celem bardziej szczegółowych badań. Warto także skontrolować, każdy objaw który niepokoi nas jako rodziców.

Wady refrakcji

Wady refrakcji to nadwzroczność, krótkowzroczność oraz astygmatyzm. Można określić je kilkoma badaniami. Podstawowym jest sprawdzenie widzenia za pomocą tablic optotypów. Jest to rozpoznawanie znaków, obrazków, liter z tablic z odpowiedniej odległości. Daje ono informację na temat ostrości wzroku dziecka. Kolejnym badaniem, jest komputerowe badanie wzroku, czyli autorefraktometria. W przypadku tego badania okulista otrzymuje już konkretne wydruki z wynikami wady. Należy je jednak zweryfikować, gdyż są jedynie wyliczeniem urządzenia. W tym celu okulista powinien skorzystać z soczewek z kasety okulistycznej. Szkła z kasety okulistycznej są umieszczane w oprawie próbnej. Szkła są wymieniane, aż do uzyskania optymalnej ostrości wzroku. Daje to okuliście podstawę do wypisania recepty na szkła okularowe. Jeśli podczas badania został stwierdzony astygmatyzm najlepiej by specjalista przeprowadził jeszcze badanie keratometrem. Keratometr to urządzenie, które służy do mierzenia krzywizny centralnej rogówki. Keratometr pozwala stwierdzić, czy powierzchnia rogówki jest symetryczna i jednolita, pomaga określić stopień i oś astygmatyzmu. Po dokładnym zmierzeniu niezborności okulista może przepisać szkła cylindryczne, które ją zniwelują.

Zez

Zaraz po urodzeniu u wielu dzieci można zaobserwować różne nieprawidłowości w ustawieniu oczu. Oczywiście początkowo są one fizjologiczne, jeśli natomiast utrzymują się powyżej trzech pierwszych miesięcy życia dziecka, zez będzie wymagał głębszego badania okulistycznego. Należy pamiętać, że dziecko nie wyrośnie z zeza i jego leczenie należy rozpocząć zaraz po wykryciu. Zez może być wrodzony lub nabyty, należy więc kontrolować wzrok dziecka u okulisty. Do zbadania zeza wykorzystuje się test Hirschberga lub synoptofor. Badanie synoptoforem pozwala na ocenę percepcji, fuzji i stereoskopii. Dzięki niemu możliwe będzie określenie kąta zeza, co pozwoli na jego skorygowanie. Bardzo często zez występuje wraz z wadami refrakcji, dlatego tak ważne jest wykrycie tych wad wcześnie i zastosowanie odpowiednich szkieł korygujących. Leczenie zachowawcze zeza będzie polegało na doborze odpowiednich okularów, a także leczeniu niedowidzenia poprzez zasłanianie oka lepiej widzącego. Jeśli te metody nie pomogą w korekcji wady konieczny będzie zabieg operacyjny, który poprawi równowagę mięśniową gałki ocznej.

Jako rodzice powinniśmy zadbać o prawidłowe widzenie naszych dzieci. Wzrok jest niezbędny do właściwego funkcjonowania i rozwoju. Niewykryte wady refrakcji będą utrudniały naukę i życie naszego dziecka, a im wcześniej zareagujemy tym większe szanse na maksymalne skorygowanie wady.