Kupujesz mieszkanie? To wspaniale! Ale czy masz pewność, że wziąłeś już pod uwagę wszystkie opłaty? I nie mamy tu na myśli niespodziewanych wydatków, ale wydatki jak najbardziej możliwe do przewidzenia. Przeczytaj poniższy tekst, a dowiesz się, za co jeszcze oprócz mieszkania, będziesz musiał zapłacić.

Opłaty notarialne

Przy kupowaniu mieszkania od dewelopera większość opłat dodatkowych wiąże się z wynagrodzeniem dla notariusza, który jest niezbędny przy podpisywaniu umowy kupna. Koszty wynagrodzenia notariusza obliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i są ściśle związane z ceną mieszkania. Poniżej przedstawiamy zależności pomiędzy ceną mieszkania a taksą notarialną:

  • przy cenie zakupu mieszkania do 3 tys. zł – 100 zł;
  • powyżej 3 tys. do 10 tys. zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. zł;
  • powyżej 10 tys. do 30 tys. zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 tys.  zł;
  • powyżej 30 tys. do 60 tys. zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 tys. zł;
  • powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;
  • powyżej 1 mln do 2 mln zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 mln zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł. 

W tym miejscu koniecznie trzeba jednak wspomnieć, że sporządzenie tego typu aktu notarialnego objęte jest stawką 50%. Oznacza to, że kwota do zapłaty wyniesie jedynie połowę podanych powyżej cen. Dodatkowo w przypadku sporządzania umowy deweloperskiej, deweloper powinien pokryć połowę kosztów jej sporządzenia.

To jednak nie koniec opłat notarialnych, jakie musisz uiścić przy kupowaniu mieszkania od dewelopera. Konieczne będzie także zapłacenie notariuszowi za sporządzenie wypisów aktu notarialnego, zarówno dla Ciebie, jak i dla wydziału ksiąg wieczystych oraz wszystkich innych podmiotów, które powinny otrzymać tego typu odpisy. Maksymalna kwota za taki wypis to 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Opłaty sądowe

Przy kupowaniu mieszkania od dewelopera musisz także uregulować koszty dotyczące wpisu do księgi wieczystej. W tym momencie dotyczyć może Cię kilka rodzajów opłat, są to m.in.: opłata za założenie księgi wieczystej (60 zł), opłata za wpis hipoteki (200 zł), opłata za wpis roszczenia (150 zł), opłata za wpis prawa własności do księgi wieczystej (200 zł).
Opłaty przy kupowaniu mieszkania na kredyt

O kwestię dodatkowych opłat w wypadku kupowania mieszkania na kredyt, zapytaliśmy specjalistę z ATOM deweloper, który doradza przy doborze kredytu osobom, zdecydowanym na kupno mieszkania. „Jeśli zdecydowałeś się na kredyt hipoteczny to możesz być pewien, że będziesz musiał ubezpieczyć nieruchomość z cesją. Dzięki temu bank dostanie ewentualne ubezpieczenie, co jest dla niego podstawowym zabezpieczeniem. Dodatkowo większość banków wymaga wykupienia ubezpieczenia pomostowego, które obowiązuje w czasie wpisywania do hipoteki. Wysokość takiego ubezpieczenia jest kwestią, która w każdym banku może jednak wyglądać inaczej.”

Autor: Atom Deweloper – mieszkania Siechnice