Organizacja pochówku może być szczególnie trudnym doświadczeniem, nie tylko ze względu na utratę bliskiej osoby, ale także z powodów finansowych. Nie każdy może sobie pozwolić na taki wydatek, na szczęście istnieją sposoby na zwrot kosztów pogrzebu. Podstawową formą jest zasiłek pogrzebowy z ZUS. Natomiast jeśli zmarły posiadał rachunek w banku i znajdują się na nim środki, może również tam zwrócić się o wyłożenie środków na zorganizowanie ceremonii pogrzebowej i pokrycie wszystkich dodatkowych wydatków z tym związanych.

Zwrot kosztów pogrzebu – zasiłek pogrzebowy

Pierwszą instytucją, do której należy się zgłosić jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest on zobowiązany do tego, by wypłacić zasiłek pogrzebowy osobie (lub kilku osobom), która pokryła koszty pochówku. Dotyczy to jednak wyłącznie tych zmarłych, którzy byli wcześniej ubezpieczeni. Oznacza to, że o zwrot kosztów pogrzebu w ZUS-ie można się starać wyłącznie wtedy, gdy dana osoba była pracownikiem, pobierała emeryturę lub rentę albo przynajmniej mogła starać się o ich przyznanie. To świadczenie przysługuje również bliskim osób zmarłych, którzy za życia otrzymywali zasiłek chorobowy, macierzyński lub też świadczenie rehabilitacyjne.

 

Jak starać się o zasiłek pogrzebowy?

Wystarczy pobrać druk ZUS Z-12, dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo odebrać go w najbliższym oddziale ZUS-u. Wypełniony formularz należy złożyć w jednostce ZUS, znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania. Trzeba to zrobić w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci zmarłego. Poza wnioskiem potrzebne będą także dokumenty poświadczające, że dana osoba ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu. Na ich podstawie można będzie ustalić, że to właśnie ona zapłaciła za pochówek. Właśnie dlatego potrzebne będą:

  • faktury, rachunki, paragony za usługi i przedmioty zakupione w związku z pogrzebem,
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo.

 

Co obejmuje zasiłek i ile wynosi?

Zwrot środków przeznaczonych na pogrzeb obejmuje tylko te koszty, które są w sposób bezpośredni związane z pochówkiem. Oznacza to, że świadczenie może pokrywać np. przewóz ciała zmarłego, zakup trumny lub wykupienie miejsca na cmentarzu. Zwrot ten jest też przyznawany w związku z wydatkami, które odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku. Jeżeli o zasiłek występuje członek rodziny zmarłego, to wysokość zasiłku wynosi 4.000,00 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

 

Kto może się ubiegać o zwrot kosztów z banku?

Może się zdarzyć, że zasiłek pogrzebowy nie zostanie przyznany lub nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z pochówkiem, np. stosunkowo wysokiego kosztu postawienia nagrobka. Wtedy warto ubiegać się o przyznanie zwrotu kosztów w banku, w którym zmarły miał otwarty rachunek. Pieniądze są wtedy wypłacane ze środków znajdujących się na koncie. Nie mogą jednak opiewać na sumę wyższą niż ta, którą zgromadził zmarły. Należy też pamiętać, że kwota ta zostanie później odliczona od wysokości spadku.

Podobnie jak w przypadku zasiłku, zwrot kosztów jest przyznawany osobie, która opłaciła wydatki związane z pochówkiem. Wystarczy, że okaże w banku rachunki, poświadczające, jak duża suma została wydana. O szczegółach dotyczących zwracania kosztów pogrzebu, można przeczytać również tutaj: http://dziedziczenieofe.pl/zwrot-kosztow-pogrzebu/jak-uzyskac-z-banku-zwrot-kosztow-pogrzebu/. Są tam opisane zasady przyznawania zwrotów przez banki.

Zarówno w przypadku ZUS-u, jak i banków, ubieganie się o zwrot kosztów pogrzebu nie jest trudne. Jeżeli kwota wydana na pochówek zostanie dobrze udokumentowana i będzie spełniać wymagania stawiane przez daną instytucję, uzyskanie jej nie powinno stanowić problemu.