Wakacje za pasem. Po wykupieniu wymarzonej wycieczki kolejnym krokiem każdego rozsądnego turysty powinno być wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Na rynku dostępna jest bogata oferta ubezpieczeń turystycznych. Wybór najlepszej polisy może przysporzyć nie lada problemów. Czym kierować się przy jej wyborze?

Odpowiednia polisa ubezpieczenia turystycznego powinno być kluczowym elementem organizacji wyjazdu wypoczynkowego. Wybierając polisę powinno się ją dostosować do swoich potrzeb. Zadbaj o to, aby gwarantowała bezpieczeństwo od dnia wyjazdu do powrót do domu. Brak ubezpieczenia w razie wypadku poważnie zachwieje domowym budżetem. Leczenie za granicą nie należy do najtańszych.

Dobierz zakres ochrony do formy wypoczynku

Istotne znaczenie  przy wyborze polisy ma forma wypoczynku. W zależności czy wolisz aktywne uprawianie sportów czy leżenie na plaży, zakres ubezpieczenia powinien być inny. Podstawowe obejmują zwrot kosztów leczenia, wypłatę odszkodowania w razie nieszczęśliwego wypadku oraz ubezpieczenie bagażu. Jeśli uprawiasz sporty ekstremalne lepiej wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Podobnie w przypadku chorych przewlekle oraz starszych. Polisa zagwarantuje ochronę w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia albo zgonu. Dodatkowe opcje ubezpieczenia wiążą się ze wzrostem ceny, jednak nie warto oszczędzać na zdrowiu i bezpieczeństwie.

Wysokość ubezpieczenia

Kolejną kwestią na którą warto zwrócić uwagę jest określenie sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie powinno gwarantować pokrycie kosztów leczenia, wizyty u specjalisty oraz ewentualnego transportu do Polski. Koszt polisy związany jest także z służbą zdrowia i dostępnością usług medycznych w kraju które jest naszą destylacją. Biura ubezpieczeniowe biorą pod uwagę także sytuację społeczną i gospodarczą w danym państwie. Warto skorzystać z fachowej porady specjalistów od ubezpieczeń, którzy wskażą jakie ubezpieczenie będzie odpowiednie wobec kosztów leczenia w danym kraju.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Nie sugeruj się promocyjnymi cenami za ubezpieczenie terminowe. Zawsze ubezpieczaj się od dnia wyjazdu do dnia powrotu. Ubezpieczenie musi obejmować pomoc za granicą, ale także w Polsce. Przed wykupieniem polisy przeczytaj dokładnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia, abyś wiedział za co płacisz. Osoby, które mają zamiar podróżować przez cały rok powinny zainteresować się polisą roczną. Okazuje się to o wiele korzystniejsze od każdorazowego zakupu ubezpieczenia przed każdym wyjazdem.  Musisz koniecznie zwrócić uwagę na fakt spożywania alkoholu na wyjeździe. Jeśli turysta pod wpływem alkoholu lub innych używek ulegnie wypadkowi, będzie musiał sam pokryć koszty swojego leczenia.

Ubezpieczenia dodatkowe

Przedstawiciele biur ubezpieczeniowych często oferują także ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (KLZ), kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wcześniejszego powrotu z wyjazdu, Assistance oraz ubezpieczenia sprzętu .

Jeśli do polisy dokupisz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, będziesz miał pewność, że ubezpieczyciel pokryje ewentualne szkody wyrządzone przez Ciebie lub Twoją rodzinę. Wykupienie OC jest szczególnie polecane w przypadku posiadania małych dzieci i zwierząt.

Ubezpieczenie KLZ zapewnia zrefundowanie przez zakład ubezpieczeń kosztów związanych z leczeniem szpitalnym, leczeniem ambulatoryjnym oraz zwrot wydatków poniesionych na leki, środki opatrunkowe i inne koszty związane ze świadczeniem na naszą rzecz opieki medycznej (m.in. koszty transportu pomiędzy placówkami medycznymi).

Ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej ma na celu pokrycie wydatków które wynikają z prowadzenia akcji ratowniczej i kosztów poszukiwań w celu ratowania życia i zdrowia ubezpieczonego oraz udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej na miejscu wypadku. To obowiązkowa polisa dla podróżujących na własną rękę w góry, nad morze, jezioro, do lasu itp.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wcześniejszego powrotu z wyjazdu gwarantuje zwrot poniesionych  kosztów (np. zaliczek) przez uczestnika, który zmuszony jest zrezygnować z wyjazdu z powodu nagłej choroby, ciężkiego wypadku, śmierci najbliższego członka rodziny, kradzieży lub utraty dokumentów uprawniających do wyjazdu za granicę i innych wypadków losowych.

Ubezpieczenie Assistance obejmuje szeroki wachlarz świadczeń m.in. zwrot pożyczki na kaucję, w sytuacji zatrzymania ubezpieczonego podczas podróży w związku ze zdarzeniem, za które ponosi on odpowiedzialność, w celu zwolnienia go z aresztu; pokrycie kosztów zastępczego kierowcy jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na prowadzenie samochodu, którym ten podróżował; dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, leków; transport zwłok ubezpieczonego do kraju, jeżeli ten na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zmarł podczas wyjazdu itp.

Ubezpieczenie sprzętu służy zabezpieczeniu przewożonego sprzętu sportowego. Ochroną objęte jest jego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata spowodowane wypadkiem, czy też innych zdarzeń losowych jak huragan, lawina, powódź, pożar.

Aleksandra Nowak
Artykuł przygotowany przez eksperta działu Ubezpieczenia turystyczne w Direct.money.pl