Badanie elektrokardiograficzne określane również jako EKG pozwala w krótkim czasie ocenić pracę serca oraz wykryć zachodzące nieprawidłowości. Jako że jest ono całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne, może zostać przeprowadzone u każdego pacjenta bez względu na jego wiek czy obecny stan zdrowia. Aby jednak było skuteczne, należy wykorzystać elektrody EKG. Na czym polega badanie EKG i jak prawidłowo rozmieścić elektrody? Podpowiadamy!

Jak przebiega badanie EKG u pacjenta?

Elektrokardiografia może być wykonywana w ramach profilaktyki, dzięki czemu możliwe będzie sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Niemniej zalecana jest w szczególności osobom, u których istnieje podejrzenie występowania poważnych zaburzeń w pracy serca. Diagnostyczne badanie EKG polega bowiem na zarejestrowaniu elektrycznej pracy serca z użyciem specjalnych elektrod. Umieszczone w odpowiedni sposób pozwalają zebrać z całej powierzchni ciała pacjenta sygnał, w którym znajdują się kluczowe informacje dotyczące pracy narządu, w tym właśnie rytmu serca oraz częstotliwości pracy. Przeprowadzone w gabinecie lekarskim badanie EKG już po kilku minutach daje prawidłowy wynik określany mianem elektrokardiogramu. Jest to badanie diagnostyczne, które nie powoduje skutków ubocznych ani powikłań na tle zdrowotnym. Niestety pacjenci wciąż zapominają, że tylko regularnie wykonywane badanie EKG umożliwia wykrycie wszelkich nieprawidłowości we wczesnym ich stadium. Choć głównymi wskazaniami do jego wykonania są zdiagnozowane choroby układu sercowo-naczyniowego, pacjenci powinni wykonywać je częściej, nawet jeśli nie odczuwają symptomów poważnych schorzeń.

My jednak pragniemy wziąć pod uwagę w dzisiejszym artykule kluczową kwestię, jaką jest rozmieszczenie elektrod EKG. Jak prawidłowo umieścić elektrody EKG na ciele pacjenta oraz dlaczego ma to znaczenie dla przebiegu całego badania?

Zamów klipsowe elektrody EKG i elektrody do Holtera na stronie – https://mercant.pl/elektrody-ekg,c103,pl.html.

Rozmieszczenie elektrod EKG – wszystko, co należy wiedzieć

Diagnostyczne badanie EKG niewątpliwie wymaga zastosowania specjalistycznych rozwiązań. Pacjenci nie muszą natomiast specjalnie przygotowywać się do wizyty, gdyż to właśnie specjalista posiada niezbędny do jej przeprowadzenia sprzęt. Jedynym kluczowym wymogiem dla pacjenta jest przyjęcie pozycji leżącej w wyznaczonym do tego miejscu. Wówczas specjalista będzie mógł przeprowadzić daną procedurę medyczną bez obawy o zaburzenie wyniku. Wskazane jest również, by przed rozpoczęciem badania elektrokardiograficznego nawilżyć skórę pacjenta za pomocą żelu do EKG i dopiero w późniejszym czasie umieścić na ciele pacjenta elektrody do EKG. Co istotne, rozmieszczenie elektrod nie pozostaje bez znaczenia. Sześć elektrod zostanie przyczepionych na klatce piersiowej, cztery natomiast na nadgarstkach i kostkach nóg. Tuż po tym specjalista przejdzie do głównej czynności i rozpocznie badanie diagnostyczne. W trakcie badania pacjent nie powinien ruszać się ani mówić, gdyż może to wpłynąć na uzyskany wynik. Po zakończeniu pacjent będzie mógł zmyć pozostałości po żelu i poczekać aż specjalista zinterpretuje wyniki, które ukazują się na papierze w formie wykresu tworzonego przez elektrokardiograf.

Nasuwa nam się na myśl jedno ważne pytanie – Dlaczego elektrody do EKG są umieszczane w taki, a nie inny sposób? Otóż dobrze umieszczone elektrody EKG zapewniają stabilny sygnał i pozyskiwanie danych właściwych, minimalizując przy tym ryzyko podwójnego liczenia rytmu serca czy odklejenia się od skóry pacjenta. Stąd też zalecane jest, żeby pacjent odsłonił klatkę piersiową oraz nadgarstki i kostki. Czynniki te mogą wpłynąć na wynik, przez co konieczne będzie ponowne przeprowadzenie diagnostyki kardiologicznej.

Elektrokardiografia to bardzo ważne badanie w diagnostyce chorób serca. Pamiętajmy, aby wykonywać je regularnie, co uchroni nas przed zawałem serca oraz innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego.