Wizje obiektów mieszkalnych i biurowych, które same reagują na obecność ludzi lub czynniki zewnętrzne pojawiają się już od kilkudziesięciu lat. Tyle, że głównym polem ich występowania były filmy science-fiction lub przewidywania dotyczące bardzo odległej przyszłości. Jednak rozwój branży IT na przełomie XX i XXI wieku sprawił, że idea inteligentnego domu stała się całkowicie realna. Dziś oprogramowanie wraz z urządzeniami pozwalającymi na sterowanie systemami w budynku bez udziału człowieka staje się coraz bardziej popularne, a w nowo powstających domach na zachodzie Europy jest już niemal standardem.

Czym więc jest dom inteligentny? To system zarządzania budynkiem, który steruje poszczególnymi jego urządzeniami, pobierając informacje z otoczenia. Jego rozbudowanie oraz funkcje, jakie spełnia zależą przede wszystkim od potrzeb mieszkańców domu. Jednak pierwsze takie systemy stosowane były przede wszystkim w obiektach przemysłowych oraz biurowych. Stąd wyewoluowały rozwiązania, które sprawdzają się w mieszkalnictwie.

System domu inteligentnego składa się z sieci czujników oraz detektorów, które przekazują informacje do modułu centralnego. Ten z kolei zarządza urządzeniami wchodzącymi w skład układu. Dzięki temu może on sterować załączaniem światła, klimatyzacją, wentylacją, ogrzewaniem, ochroną przeciwpożarową i antywłamaniową, a nawet zamykaniem i otwieraniem okien czy lufcików wentylacyjnych czy włączaniem urządzeń audiowizualnych.

Najczęściej spotykanymi systemami wchodzącymi w skład inteligentnego domu są wszelkie funkcje związanie z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w budynku. Zlokalizowane w pomieszczeniach oraz na zewnątrz domu czujniki przesyłają informacje do modułu sterującego, który reguluje pracę urządzenia grzewczego. Dzięki możliwościom personalizacji całego procesu można ustawić taki sposób ogrzewania budynku, który sprawi, że stanie się ono znacznie bardziej oszczędne. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest utrzymywanie niższej temperatury podczas nieobecności domowników, a uruchamianie pełnego ogrzewania dopiero tuż przed ich powrotem. Na tej samej zasadzie sterować można klimatyzacją i wentylacją pomieszczeń.

Bardzo często inteligentne systemy stosowane są także do ochrony obiektów. Czujniki dymu i czadu pozwalają na szybką reakcję w razie pożaru. Co więcej inteligentny moduł ma możliwość bezpośredniego przekazywania informacji wprost do straży pożarnej. To ważne, szczególnie gdy domowników nie ma w domu, a wydarzy się nieszczęście. Podobnie działają systemy antywłamaniowe umieszczane w drzwiach czy oknach czujniki uruchamiają alarm, który powiadamia o włamaniu policję. Za pomocą takiego systemu można także automatycznie otwierać bramy wyjazdowe. Sprawdza się to doskonale w przypadku dużego oddalenia domu od bramy.

Jednak systemy domu inteligentnego to nie tylko funkcjonalność, ale także większy komfort. Dzięki systemowi pogodowemu, który reaguje na nasłonecznienie czy opady możliwe jest sterowanie zamykaniem i otwieraniem okien w domu. System może także zaświecać i gasić światło w pomieszczeniach, w zależności od tego czy ktoś w nich przebywa czy nie oraz na przykład uruchamiać samodzielnie sprzęt grający po wejściu do pokoju.

Dom inteligentny wydaje się myśleć za swoich właścicieli. Jednak żeby system działał prawidłowo trzeba go przede wszystkim dobrze skonfigurować oraz zaprogramować, uwzględniając potrzeby i przyzwyczajenia domowników. Stąd każde takie urządzenie posiada możliwość dowolnej modyfikacji ustawień pierwotnych. Dodatkowo bardzo wygodna jest możliwość kontroli stanu urządzeń za pomocą komputera czy smartfona. Wystarczy podłączenie do Internetu i z dowolnego miejsca na ziemi można sprawdzić, co dzieje się w domu. Może to być pomocne na przykład przy dłuższych wyjazdach.

Choć jeszcze dwadzieścia – trzydzieści lat temu dom inteligentny wydawał się być pomysłem nieomal z kosmosu, to dziś jest to jedna z dziedzin, które rozwijają się bardzo szybko. Niemal każdy miesiąc przynosi kolejne nowinki w branży, a funkcje systemu wciąż ulęgają poszerzeniu. Urządzenie przyszłości wkroczyło w teraźniejszość i ma się w niej całkiem dobrze.

Źródło
Serwis www.tooba.pl oferujący gotowe projekty domów wielo i jednorodzinnych