Czym są emocje? Słowo emocja wywodzi się od łacińskiego czasownika motere, oznaczające „poruszyć”, oraz przedrostka „e”, który oznacza mniej więcej „ku czemuś”. Tak więc emocja sugeruje skłonność do działania, gdyż w istocie emocje są bodźcami skłaniającymi Cię do podjęcia konkretnego działania.

Każda emocja pełni wyjątkową rolę w Twoim życiu, a dzięki prowadzonym badaniom jesteś w stanie dostrzec coraz więcej fizjologicznych szczegółów, które przygotowują Twoje ciało na konkretną reakcję, która spowodowana jest daną emocją.

Rodzaje emocji

Złość – krew napływa do rąk, dzięki czemu łatwiej jest chwycić za broń, czy wymierzyć cios osobie, która Cię zdenerwuje. Wzmaga się rytm serca, wzrasta poziom adrenaliny, która powoduje przypływ energii wystarczającej do podjęcia dynamicznego działania.

Strach – krew napływa do dużych mięśni szkieletowych, takich jak mięśnie nóg, dzięki czemu łatwiej jest rzucić się do ucieczki, co powoduje z kolei odpływ krwi z twarzy, która staje się blada. Na chwilę, w bezruchu zastyga także całe ciało, najprawdopodobniej po to, abyś zdążyła ocenić sytuację. Ciało staje się wrażliwe na bodźce zewnętrzne, wzrasta czujność, a cała uwaga skupia się na bezpośrednim zagrożeniu, aby w odpowiednim momencie móc odpowiednio zareagować.

Szczęście – zwiększa się aktywność ośrodka mózgu, który powstrzymuje negatywne uczucia, stymuluje się wzrost energii oraz powoduje wyciszenie tych ośrodków, które odpowiedzialne są za dokuczliwe myśli. Nie zaobserwowano żadnych szczególnych zmian fizjologicznych. Pojawia się uczucie uspokojenia, a także wzrasta zapał do realizacji kolejnych zadań oraz osiągania celów.

Miłość – towarzyszące miłości: czułość i zadowolenie seksualne pobudzają przywspółczulny układ nerwowy, który jest zespołem reakcji całego ciała wywołujący stan ogólnego zadowolenia oraz spokoju. Taki stan emocjonalny, określany również mianem reakcji relaksacyjnej ułatwia także w znacznym stopniu współpracę z innymi.

Zaskoczenie – zaskoczeniu towarzyszy uniesienie brwi, co pozwala na większy dopływ światła do siatkówki i szersze ogarnięcie wzrokiem przedpola. Dzięki uniesieniu brwi dociera do Ciebie więcej informacji wizualnej, które pozwala na szybsze zorientowanie się w zaistniałej sytuacji i opracowanie lepszego planu działania.

Odraza – oznaką odrazy jest ściągnięta górna warga oraz lekko zmarszczony nos. Takie zachowanie jest pierwotnym odruchem zamknięcia nozdrzy w przypadku obrzydliwego zapachu lub wyplucia pokarmu, który wstrętnie smakuje.

Smutek – powoduje obniżenie energii i zapału do podejmowania różnych czynności, zwłaszcza tych, które dają rozrywkę. W miarę pogłębiania się smutku, spowolnieniu ulega metabolizm ciała. Smutek powoduje także wycofanie się oraz zamknięcie w sobie, które z kolei stwarzają okazję do zrozumienia konsekwencji jakie ma to dla naszego życia. Funkcją smutku jest głównie niesienie pomocy w pogodzeniu się ze znaczną stratą.

źródło: „Inteligencja emocjonalna” – Daniel Goleman