Na północnym krańcu Litwy, niedaleko miasteczka Meszkucie, znajduje się intrygujący pomnik wiary. Góra Krzyży, bo o niej mowa, od niemal 200 lat jest miejscem pielgrzymek i wciąż się rozrasta…

Jak powstała Góra Krzyży?

W 1430 roku na niewielkim wzniesieniu (pagórek wznosi się na 10 metrów powyżej okolicznych łąk) postawiono kapliczkę, upamiętniającą przyjęcie chrztu przez mieszkańców Żmudzi. Wielki krzyż górujący nad kapliczką nie zapowiadał, że Góra Krzyży w przyszłości zyska na popularności.

Po 1831 roku (po upadku powstania listopadowego) mieszkańcy okolicznych miejscowości zaczęli przynosić pod kapliczkę różnej wielkości krzyże. Krzyże i krzyżyki, ustawiane wokół kapliczki i zawieszane na już stojących krzyżach, miały symbolizować nadzieję na spokojną przyszłość, zadumę nad losem Litwy, prezentowały wiarę ofiarodawców i były wnoszone jako wota dziękczynne.

W latach 1941 -1990 władze sowieckie próbowały zniszczyć pamięć ludzi o tym miejscu. W roku 1961 doszło nawet do próby siłowego zniszczenia Góry Krzyży – w ruch poszły piły, siekiery i buldożery. Na nieszczęście dla sowietów, atak na ten teren tylko wzmógł częstotliwość pielgrzymek.

Góra Krzyży dzisiaj

Obecnie trudno nawet określić, jak wiele krzyży znajduje się na Górze Krzyży. Szacunki mówią o 50 tysiącach stojących krzyży, jednak z tymi zawieszanymi, opartymi o inne i montowanymi jeden na drugim może to być nawet 200 tysięcy krzyży!

Papież Jan Paweł II z ogromnym uznaniem wypowiadał się na temat Góry Krzyży – symbolu wiary narodu litewskiego. W 1993 roku odprawił na terenie Góry Krzyży mszę święta, i podarował krzyż z pamiątkową granitową tablicą, na której polecił wyryć napis: „Dziękuję Wam, Litwini, za tę Górę Krzyży, która świadczy przed narodami Europy i całego świata o głębokiej wierze ludzi tego kraju.”