Metodę kształcenia uwagi słuchowej wynalazł w latach 40. XX wieku francuski profesor Alfred Tomatis. Profesor był otolaryngologiem, neurologiem i foniatrą. Alfred Tomatis badał zależność między słyszeniem a tworzeniem głosu. W oparciu o te badania stworzył metodę, zwaną również treningiem uwagi słuchowej.

Podstawowym celem metody Tomatis jest takie oddziaływanie na słuch, aby poprawiło się koncentrowanie uwagi, funkcji językowych a także poprawienie zachowania. W badaniach profesor Tomatis udowodnił, że dźwięki o wysokiej częstotliwości pobudzają umysł, a te o niskiej uspokajają. Podczas terapii słuchanie dźwięków o różnej częstotliwości ma wielki wpływ na usprawnienie czynnego słuchania. Profesor zauważył, że pobudzony mózg ma większe zdolności koncentracji, zapamiętywania i uczenia się. W terapii używa się dźwięków odpowiednio przefiltrowanych i zawartych w muzyce Mozarta oraz chorałach gregoriańskich.

Jak działa metoda Tomatisa?

Ucho, jako narząd, oprócz tego że ma zdolność słyszenia, odpowiada również za zmysł równowagi, koordynacji ruchowej, przekazuje informacje z zewnątrz do centralnego ośrodka nerwowego. Jednak najważniejszą funkcją ucha jest słuchanie, czyli świadome odbieranie dźwięków z otoczenia. Nie słuchania, ale słyszenia, gdyż słyszenie jest procesem biernym i zależnym jedynie od stanu ucha. Ta umiejętność rozwija się przez całe życie człowieka, ale jeżeli wystąpią jakieś komplikacje i pojawią się problemy ze słuchem, równocześnie mogą pojawić się trudności z koncentracją czy nauką, a co za tym idzie – zaburzenia w zachowaniu.

Najczęstsze oznaki zaburzenia uwagi słuchowej:

 • zaburzenia koncentracji,
 • niewyraźne pismo,
 • nadwrażliwość emocjonalna,
 • ubogie słownictwo,
 • słaba koordynacja ruchowa,
 • nieśmiałość i inne.

Dla kogo jest przeznaczona metoda Tomatisa?

 • Najczęściej dla dzieci z różnymi zaburzeniami, takimi jak: zaburzenia uwagi, koncentracji, jąkanie się, wady wymowy, zaburzona koordynacja ruchowa.
 • Dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem.
 • Dla dorosłych z zaburzeniami głosu, czyli dla nauczycieli, aktorów, śpiewaków.

Jak działa metoda Tomatisa?

Do tego potrzebne są specjalne słuchawki, poprzez które dźwięk dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Muzyka wsparta dodatkowymi, wysokimi dźwiękami, stymuluje mózg dając mu więcej energii. Trening składa się z kilku faz, podzielonych przerwami, dzięki którym mózg ma czas przystosować się do nowej rzeczywistości.

Co daje metoda Tomatisa?

 • Zwiększa koordynację ruchową.
 • Zmniejsza stres.
 • Zwiększa koncentrację.
 • Zmniejsza popełniane błędy w piśmie i mowie.