Edukacja domowa zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników, wciąż zmieniane i „udoskonalane” reformy szkolnictwa wzbudzają w rodzicach niepokój, dlatego też coraz więcej osób decyduje się na homeschooling. I chociaż w naszym kraju wciąż takich domowych uczniów jest naprawdę niewielu (szacuje się, że wśród 6 milionów dzieci w domu uczy się około 100), w innych krajach homeschooling jest bardzo dobrze rozwinięty. Najbardziej popularny jest w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Niemalże od razu nasuwa się pytanie: czy polskie prawo na to pozwala?

Otóż tak, pod warunkiem, że na edukację domową zgodzi się dyrektor szkoły, do której dziecko jest zapisane. Dyrektor wydając pozwolenie musi określić, w jaki sposób będzie kontrolował poziom wiedzy ucznia. Zwykle są to egzaminy semestralne lub jeden egzamin na koniec roku. Dziecko po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo ukończenia klasy oraz może kontynuować naukę w domu.

Rodzice najczęściej podejmują nauczanie domowe swoich dzieci w szkole podstawowej, rzadziej w gimnazjum.

Zalety edukacji domowej:

 • więcej czasu dla dziecka – należy pamiętać o tym, że w klasie znajduje się około 30 uczniów, w domu można pracować z jednym czy dwoma,
 • indywidualny tok nauczania – dziecko ma możliwość przyswajania materiału w swoim tempie, nie musi starać się nadążyć za resztą klasy,
 • głębsza relacja z dzieckiem – nie od dziś wiadomo, ze wspólne spędzanie czasu z dzieckiem niezwykle mocno łączy. Podczas nauki w domu automatycznie spędzasz więcej czasu ze swoją pociechą.
 • dostosowanie programu nauczania do dziecka – możliwość rozwijania szczególnych zdolności dziecka,
 • rodzice mają pełną kontrolę nad przyswajaniem wiedzy przez dziecko,
 • uczeń ma więcej czasu na odpoczynek. Podczas nauki w szkole zadawane są prace domowe, które należy odrabiać w domu. W homeschoolingu nie ma prac domowych.
 • odsunięcie ucznia od agresji, narkotyków czy przemocy w szkole.

Wady edukacji domowej:

 • dziecko musi nauczyć się systematyczności i mobilizować się do codziennej pracy,
 • rodzice muszą być świadomi, że powinni zaangażować się w pełni, być zdyscyplinowani, nie odkładać nauki na później, bo może okazać się, że zabraknie czasu,
 • dziecko nie ma możliwości uczenia się życia w grupie, poznawania zdania innych osób i liczenia się z nim, nie wyjeżdża na wspólne wycieczki,
 • brak możliwości dostępu do pomocy naukowych takich jakimi dysponuje szkoła,
 • przekazywana wiedza zwykle jest uzależniona od poziomu wiedzy rodzica,
 • dziecko nie ma możliwości nauczenia się pracy zespołowej, wyznaczania lidera w grupie, dzielenia się zadaniami.

Jeśli nie odpowiada ci obowiązująca reforma szkolnictwa i uważasz, ze poradzisz sobie nauczając swoje dziecko w domu, być może jest to rozwiązanie do waszej rodziny.