Rozwód to bez wątpienia bardzo ciężki i stresujący okres w życiu każdej kobiety. Pomimo że na takie momenty nigdy nie jest się w pełni gotowym, odwlekanie decyzji i podjęcia działania tylko pogarsza sprawę. Mimo to, że proces rozwodowy zazwyczaj nie jest łatwy, a bardzo często zupełnie zagmatwany i stresujący, można się do niego odpowiednio przygotować oraz podejść ze spokojną głową. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do czytania dalszej części artykułu.

Jak wygląda postępowanie w sprawie rozwodowej?

Proces rozwodowy, jak każda inna sprawa w sądzie musi spełniać pewne wymogi oraz przejść przez określone procedury. Pierwszym krokiem w takim postępowaniu jest złożenie pozwu w sprawie o rozwód przez jedną ze stron. Aby wszystko rozpocząć sprawnie, należy prawidłowo sporządzić pozew bez braków formalnych, dlatego najlepszą opcją jest zlecenie napisania go prawnikowi. Kolejnym etapem jest złożenie pozwu do odpowiedniego sądu, uwzględniając opłatę ponoszoną przez osobę pozywającą. Opłata sądowa od pozwu o rozwód to kwota 600 zł, natomiast opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Po poprawnym złożeniu dokumentu sąd poprzez pismo formalne informuje o ustalonym terminie rozprawy. Następnie rozpoczyna się postępowanie dowodowe, w którym obie strony mogą przedstawiać dowody, popierające swoje stanowisko. Po zakończeniu rozpraw sąd orzeka rozwiązanie małżeństwa przez rozwód w wyroku.

Od żony po samotną matkę

Decyzja o rozwodzie wydaje się szczególnie trudna dla kobiety, gdy posiada z partnerem dzieci. W takim przypadku mamy wzgląd nie tylko na siebie i swoje emocje, lecz również na nasze pociechy. Dzieci nieco komplikują przebieg procesu, gdyż sąd musi uwzględnić dodatkowe kwestie takie jak: władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem czy alimenty. Często występującym stereotypem jest przewaga matki w sądzie w walce o władzę rodzicielską, co jest oczywiście nieprawdą – z definicji obaj rodzice mają takie same prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej wobec dziecka. Niezależnie jednak od władzy rodzicielskiej rodzic oraz jego dziecko mają prawo do utrzymywania ze sobą kontaktów, a próby ich utrudniania mogą nieść poważne konsekwencje prawne. Gdy spojrzymy na kwestię alimentów, warto wspomnieć, że w polskim prawie rodzinnym obowiązuje zasada równej stopy życiowej, która gwarantuje dziecku prawo do życia na co najmniej takim poziomie jak jego rodzice.

Co zmienia się w życiu kobiety po rozwodzie?

Pomimo że często perspektywa rozwodu wydaje się bardzo stresująca i nieobliczalna, to odcięcie się od toksycznej relacji zazwyczaj przyniesie przede wszystkim pozytywne rezultaty. Naukowcy odkryli, że kobiety z odpowiednim nastawieniem mogą bardzo szybko dojść do siebie po traumatycznych wydarzeniach życiowych oraz chętniej adaptują się do nowej rzeczywistości niż mężczyźni. Po pewnym czasie od rozwodu w głowie kobiety jest coraz mniej stresu, złości, poczucia odrzucenia oraz niskiej samooceny. Aby podwyższyć samoocenę i zniwelować lęk społeczny, wiele kobiet próbuje na siłę znaleźć nowego życiowego partnera zaraz po rozwodzie. Zdaniem psychologów warto jednak wstrzymać się jakiś czas od wchodzenia w kolejną poważną relację, aby mieć możliwość spokojnej oceny własnych błędów z przeszłości oraz odzyskać pełną stabilność emocjonalną.

Niezbędnych informacji prawnych do przygotowania publikacji dostarczyła kancelaria adwokacka – Adwokat Zbigniew Chojaczyk – https://adwokat-chojaczyk.pl/oferta/sprawy-rodzinne/rozwod