Jak powszechnie wiadomo komunikacja odgrywa ważną rolę w codziennym życiu. Aby żyć w zgodzie z innymi ludźmi i nie stwarzać problemów należy się przede wszystkim komunikować. Tylko prowadzenie dialogu pozwoli sprawnie rozwiązywać problemy. Niestety nie jest to takie łatwe jakby mogło się wydawać. Czasami nawet jasna komunikacja nie rozwiąże każdego problemu. Komunikować się oznacza mówić o pragnieniach i oczekiwaniach, ale także o tym co nas drażni.

Kłamstwo, czyli naruszenie toku komunikacji

Niestety jednym z najpoważniejszych naruszeń w toku komunikacji jest kłamstwo. Kłamstwo, czyli sytuacja w której jedna osoba usiłuje wmówić drugiej coś, co w jej oczach różni się od prawdy. Kłamstwo potrafi zniszczyć atmosferę zaufania, która powinna być gwarancją prawidłowego współżycia, zwłaszcza w pracy. Oczywiście mowa tutaj o zamierzonym i wyrafinowanym kłamstwie.

W niektórych sytuacjach naginanie prawdy może okazać się przydatne

Sprawa wygląda nieco inaczej, jeśli wyjawienie prawdy łączy się z przykrymi konsekwencjami. Prawda bowiem ma wiele twarzy i niekiedy zdolna jest również zrujnować spokój w towarzystwie. W takim przypadku naginanie prawdy może okazać się przydatne podczas budowania dobrych relacji. Jak mawiał Mark Twain „prawda jest walorem tak cennym, iż należy posługiwać się nią oszczędnie”.

Kłamstwo kontra przemilczenie

Od kłamstwa zasadniczo różni się przemilczenie. Przemilczenie polega na niewyrażaniu własnych emocji oraz reakcji swoim zachowaniem. Taktyka przemilczania może okazać się niezwykle przydatna w środowisku zawodowym, gdzie ludzie zmuszeni są wykazać się ogromną zręcznością podczas budowania wzajemnych relacji. Nie straciła na aktualności sentencja, że „człowiek uczciwy myśli wszystko, co mówi, ale nie mówi wszystkiego, co myśli.”

Jak rozpoznać kłamczucha?

Jeśli jednak w Twoim otoczeniu znajdują się osoby, które notorycznie kłamią tylko po to, aby zburzyć panujący ład oraz których celem jest przekonanie rozmówcy do fałszywych tez należy nauczyć się ich rozpoznawać. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek jak rozpoznać czy ktoś jest kłamcą autentycznym:

  1. Kłamca często używa takich słów jak: „szczerze mówiąc”, „z całą uczciwością”, „musimy być uczciwi.”
  2. Zwróć uwagę na czas reakcji, im więcej czasu upływa, nim padnie odpowiedź, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie ona fałszywa.
  3. Osoba uczciwa, posądzona o niegodny czyn będzie drążyć temat i będzie chciała wysłuchać zarzutów, kłamca odczuje ulgę, gdy rozmowa przejdzie na inny temat.
  4. Czasami kłamca udziela przesadzonych, wręcz komicznych odpowiedzi.
  5. Kłamca usiłuje również pomniejszyć wagę spraw.
  6. Kłamca często podkreśla, jak obraźliwe i upokarzające są oskarżenia np. poprzez wymowne milczenie mające na celu wywołanie wyrzutów sumienia u ludzi, którzy śmią wątpić w ich prawdomówność lub uciekają się do ironii, by ośmieszyć i zmusić do wycofania oskarżeń podejrzliwych.

Źródło: ”Jak radzić sobie z trudnymi ludźmi w pracy” – Paolo Boschi, Lucia Sprugnoli