Meteory – nazwa pochodzi od greckiego słowa „Meteoros” oznaczający „wzniesiony w powietrze”, „zawieszony na niebie.” Meteory to zespół klasztorów prawosławnych wznoszących się na skałach z piaskowca, które wyrzeźbione zostały przez żywioły. Od XI wieku ten skalny krajobraz z wiszącymi klasztorami jest miejscem religijnej kontemplacji. Meteory można zobaczyć w kontynentalnej części Grecji.

Początki wiszących klasztorów

Pierwsi mnisi zamieszkiwali jaskinie w jednej z ok. 1000 skalnych baszt. Dopiero w 1336r. powstał pierwszy, najwyżej położony, najbardziej okazały i najlepiej zachowany do dzisiaj wiszący klasztor. Był to Wielki Meteor (Monastyr Przemienienia Pańskiego). Ok 100 lat później klasztorów było już ponad 20. Dostać się do wiszących klasztorów można było jedynie wspinając się po skałach, przy pomocy lin i rusztowań (dzisiaj droga do klasztorów prowadzi po stromych ścieżkach wykutych w latach 20. XX wieku). W czasach największej świetności liczba wiszących klasztorów wzrosła do 24. Obecnie zachowało się jedynie 6 monastyrów, spośród których cztery pełnią funkcję muzeów i nastawione są głównie na ruch turystyczny, a tylko dwa są ośrodkami życia monastycznego, gdzie mnisi pracują, modlą się, tworzą rękodzieła itp.

Jak powstały Meteory, czyli wiszące klasztory?

Jak głosi legenda, Bóg patrząc na ziemię w Tesali doszedł do wniosku, iż będzie to idealne miejsce dla tych, którzy pragną być bliżej Niego. Chcąc dać możliwość ludziom zbliżenia się do Niego rzucił garść kamieni i nakazał im zawisnąć w powietrzu. Tak oto powstało idealne miejsce dla tych, którzy pragną odosobnienia i chcą zbliżyć się do swojego Stwórcy. To przepiękne miejsce, w którym spokój i piękno natury sprzyjają kontemplacjom jest dzisiaj jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w kontynentalnej Grecji.