ROWE czyli Results Only Work Environment jest to program, którego idea opiera się głównie na tym, aby koncentrować się wyłącznie na wynikach pracy. ROWE to program, w którym Ty sama decydujesz jak długo, kiedy i gdzie pracujesz. Ważne jest tylko to, abyś zrealizowała wyznaczone cele oraz zadania.

Co daje praca w systemie ROWE?

ROWE daje możliwość każdemu pracownikowi nauczenia się lepszego sposobu pracy, gdyż pozwala ludziom robić to w czym są naprawdę dobrzy, zamiast tego w czym powinni być dobrzy.

Jakie są efekty pracy po wprowadzeniu systemu ROWE?

Według badań przeprowadzonych przez amerykańską firmę Best Buy, która jako pierwsza wprowadziła ROWE wynika, iż osoby pracujące zgodnie z systemem ROWE są bardziej produktywne, mają lepsze pomysły, wykazują większe zaangażowanie w realizację powierzonych im zadań, są szczęśliwsi, bardziej zadowoleni z pracy, a także ze swojego życia.

Jaki jest warunek konieczny, aby wprowadzić system ROWE?

Przede wszystkim należy stworzyć unikalną ludzką kulturę organizacyjną, opartą na zaufaniu. Należy zaufać pracownikowi, że wykona w pełni powierzone mu zadania. Należy przestać traktować pracownika jak dziecko, które pozostawione bez opieki będzie kradło cukierki. Świadomość, że pracodawca darzy swojego pracownika zaufaniem będzie rodziło kolejne pozytywne efekty, mianowicie zamiast pytania „Czy naprawdę muszę iść dzisiaj do pracy?”, pracownik będzie zastanawiał się „Jaki wkład mogę do niej wnieść dzisiaj?”

Czy system ROWE sprawdziłby się w naszych polskich warunkach?

Niestety świadomość polskich pracodawców jak i pracowników znacznie odbiega od świadomości amerykańskich przedsiębiorców, dlatego też na system ROWE pozostanie nam jeszcze niestety długo poczekać.

źródło: „ Nadgodziny są do bani” – Cali Ressler, Jody Thompson