Wielki Mur Chiński jest największą, najbardziej okazałą i jedną z najznakomitszych budowli na świecie. Wielki Mur Chiński stanowi zespół fortyfikacji wzniesiony w celu ochrony granic kraju. Niestety ten okazały Mur Chiński, który jest największą budowlą wykonaną przez człowieka podczas stuleci trwania budowy pochłonął niezliczoną rzeszę ludzkich ofiar, dzięki czemu zyskał miano „najdłuższego cmentarza świata.” Loty do Chin z Polski są coraz tańsze zachęca to do odwiedzenia tego pięknego kraju a przy okazji niesamowitych budowli do których z pewnością należy Chiński Mur.

 1. Pierwsze konstrukcje obronne Wielkiego Muru wznoszono już od VIII w. p.n.e.
 2. Wielki Mur Chiński nie jest jedną strukturą, lecz całym zespołem konstrukcji obronnych.
 3. Integralną częścią Wielkiego Muru Chińskiego są naturalne przeszkody takie jak np. urwiska.
 4. Dzięki ukształtowaniu terenu, na którym wznosi się Wielki Mur Chiński odnosi się wrażenie, że jest on jedną strukturą.
 5. Gruntowne badania dowiodły, że umocowania Wielkiego Muru Chińskiego szacuje się na długość ok 8800 km (do niedawna sądzono, że Wielki Mur Chiński ma długość ok 5000 km)
 6. Z całego systemu fortyfikacji liczącego ok 8800 km zachowało się jedynie ok. 1/3 długości.
 7. Wysokość Wielkiego Muru Chińskiego waha się od 5 do 9 metrów.
 8. Okres budowy Wielkiego Muru Chińskiego źródła datują na lata od 221 r.p.n.e. do 1644 r.n.e.
 9. Najbardziej intensywny okres prac budowy Wielkiego Muru Chińskiego przypada na lata 1368-1644. Wówczas panowała epoka dynastii Ming.
 10. Mury wzniesione za czasów Mingów były znacznie wyższe niż te wzniesione za czasów poprzedników i bardziej ufortyfikowane.
 11. Cesarstwo Ming wzdłuż całego Muru Chińskiego rozlokowało garnizony, a w strategicznych punktach ustawiło armaty.
 12. Mingowie dobudowali piętrowe strażnice, z których wysyłano wiadomości między posterunkami (za dnia sygnały dymne, nocą, sygnały ogniowe).
 13. Budowa Wielkiego Muru Chińskiego była bardzo niebezpieczna, podobno każdy metr muru kosztował życie trzech ludzi!
 14. Prawie wszystkie zachowane do dzisiaj odcinki Wielkiego Muru Chińskiego to pozostałości po dziele Mingów.
 15. Wbrew powszechnemu przekonaniu Wielki Mur Chiński jest niewidoczny z Księżyca.
 16. Dziś Wielki Mur Chiński jest zagrożony. Część uległa zniszczeniu przez wandali, część przez naturę. Dlatego należy pamiętać, by nie zabierać na pamiątkę kawałków Muru, ani nie wypisywać na Murze swojego imienia .

źródło: „Podróże Twoich Marzeń” – Mary-Ann Gallagher