Kinezjologia edukacyjna to metoda terapeutyczna określana gimnastyką mózgu. Jej podstawą jest ruch fizyczny, niezbędny do organizowania pracy mózgu oraz całego ciała. Według twórców tej nauki aktywność ruchowa wpływa pozytywnie nie tylko na zdrowie fizyczne, lecz przede wszystkim na umiejętność myślenia. Kinezjologia dla najmłodszych opiera się na podstawach kinezjologii edukacyjnej w której ciało oraz psychika stanowią jedność.

Kinezjologia edukacyjna co to takiego? 

Podstawowym zadaniem tej metody terapeutycznej jest integracja pracy ciała oraz umysłu. Warto zauważyć, że kilka prostych ćwiczeń wykonywanych przez nas regularnie może w niedługim czasie poprawić nie tylko koncentrację, ale także ograniczyć nadpobudliwość czy pozytywnie wpłynąć na koordynację ciała i zdolność zapamiętywania. Kinezjologia edukacyjna jest wykorzystywana zarówno w terapii dzieci z określonymi zaburzeniami jak i w codziennej pracy profilaktycznej z dobrze rozwijającymi się maluchami. Często wspomaga ona także rozwój młodzieży oraz dorosłych. 

Twórca gimnastyki mózgu Dr Paul Dennison stworzył cykl ćwiczeń, który opiera się na prostych i skorodowanych ruchach oczu, rąk i nóg, aktywizujących obie półkule mózgowe. Konkretne zadania nawiązują do wczesnych etapów uczenia się poprzez ruch i mają na celu pomóc w rozwinięciu w pełni ukrytych dotąd możliwości. Są one kształtowane  przede wszystkim przez koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczą umiejętność skupiania uwagi, jednocześnie poprawiając pamięć. Tego rodzaju ćwiczenia dzielimy na trzy grupy: 

  • ćwiczenia na przekroczenie linii środkowej – ich zadaniem jest przygotowanie najmłodszych do pisania i czytania, dodatkowo podnoszą także koordynację wzrokowo-ruchową, 
  • ćwiczenia wydłużające – pomagają w rozluźnieniu napięcia mięśni, 
  • ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające postawę – odpowiadają za odtworzenie połączeń nerwowych pomiędzy ciałem, a mózgiem.

Kinezjologia edukacyjna

Źródłem zdrowia jest ruch 

Jeżeli ruch wpływa pozytywnie na zmiany w centralnym systemie nerwowym, to w pracy obu półkul odbywa się swoista integracja. Konsekwencją zwiększonej liczby połączeń między półkulami jest lepsza przyswajalność wiedzy, a także mniejsze problemy z opanowaniem emocji. Stąd też swoją nazwę wzięła “gimnastyka umysłu”. 

Kinezjologia edukacyjna – przykładowe ćwiczenia 

Kinezjologia edukacyjna może stanowić element rehabilitacji usprawniającej. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby był to także wstęp zarówno do zajęć lekcyjnych, jak i korekcyjnych. Tego rodzaju ćwiczenia powinny trwać do 10 minut, a przed ich rozpoczęciem należy wypić szklankę czystej wody. Do przykładowych ćwiczeń gimnastyki umysłu dla dzieci i dorosłych zaliczamy: 

  • bazgranie – jednoczesne rysowanie obiema rękami dowolnego kształtu lub figury geometrycznej, przy czym każda rysowana linia jest odbiciem lustrzanym tej drugiej, 
  • ćwiczenia dynamiczne – dotknięcie prawym łokciem lewego kolana, a lewym prawego – i tak na zmianę, 
  • ziewanie – wykonanie delikatnego masażu okolic skroni wywołującego ziewanie, 
  • myśliciel – masowanie małżowiny usznej od góry do dołu i lekkie jej rozwijanie za pomocą kciuka i palca wskazującego. 

Zarówno ruch, jak i zabawa przez większość uczniów jest kojarzona wyłącznie z pozytywnymi emocjami. To właśnie dzięki nim wzrasta satysfakcja nie tylko z własnych osiągnięć lecz także z przezwyciężenia trudności. Warto pamiętać, że regularne wykonywanie kilku prostych ćwiczeń uczy m.in.: koncentracji, jednocześnie przywracając równowagę i stabilność ciała. Ponadto gimnastyka mózgu zwiększa pewność siebie i wiarę we własne możliwości.