Rozwój człowieka przebiega etapami. Ludzie rozwijają się jednocześnie pod kątem fizycznym, jak też pod kątem psychicznym. Przeanalizujmy jak przebiega rozwój w naszym życiu od poczęcia aż do śmierci.

Poczęcie

Rozmnażanie stanowi jedną z podstawowych funkcji życiowych organizmów żywych. W biologii uznaje się je za proces zapewniający trwanie gatunków. Do rozmnażania dochodzi przez zapłodnienie i rozród. Zapłodnienie stanowi połączenie męskiej i żeńskiej gamety, a mianowicie komórki plemnikowej i komórki jajowej. W wyniku połączenie dwóch komórek powstaje jedna komórka określana jako zygota. Ten moment określa się poczęciem. Zygota z czasem błyskawicznie się dzieli tworząc zarodek.

Zarodek

Etap zarodkowy trwa w pierwszym trymestrze ciąży. Rozpoczyna się poczęciem a kończy utworzeniem płodu. Zarodek zagnieżdża się w macicy. Jeśli zagnieździ się w innym miejscu, na przykład w jajniku, w jajowodzie, czy w szyjce macicy, to niestety obumrze ze względu na brak możliwości wzrostu i rozwoju. W tym etapie wytwarzają się zalążki wszystkich organów.

Płód

Etap płodowy trwa w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Rozpoczyna się utworzeniem płodu, a kończy porodem. Płód intensywnie się rozwija i jednocześnie intensywnie wzrasta. W tym etapie wszystkie organy specjalizują się i w pełni wykształcają.

Noworodek

Etap noworodkowy trwa przez pierwsze tygodnie życia, mniej więcej przez miesiąc. To czas tuż po przyjściu na świat. Dziecko przystosowuje się do życia w ziemskich warunkach, w których pozostanie mu żyć.

Niemowlę / Poniemowlę

Etap niemowlęcy trwa przez pierwszy rok życia, a etap poniemowlęcy przez drugi i trzeci rok życia. Dziecko uczy się pierwszych podstawowych czynności i umiejętności. Kształtują się emocje.

Dziecko

Etap dziecięcy przypada na lata pomiędzy czwartym a mniej więcej dziesiątym rokiem życia. Dziecko zostaje poddawane procesom nauczania i wychowywania. Kształtuje się intelekt.

O wychowaniu dziecka więcej dowiesz się na tatento.pl.

Osoba w wieku pokwitania

Etap pokwitania przypada na lata mniej więcej pomiędzy dziesiątym a dwudziestym rokiem życia. To czas, gdy osiąga się dojrzałość fizyczną i psychiczną. Główne zmiany dotyczą zwłaszcza układu rozrodczego, który sprawia, że stajemy się gotowi do rozrodu.

Osoba dojrzała

Etap dojrzałości przypada na lata pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym piątym rokiem życia. Dzieli się go na trzy fazy: wczesną dojrzałość tuż po pokwitaniu, czyli między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, średnia dojrzałość między trzydziestym a pięćdziesiątym rokiem życia, a także późną dojrzałość tuż po pokwitaniu, czyli między pięćdziesiątym a sześćdziesiątym piątym rokiem życia. Osoba dojrzała co prawda nie ewoluuje pod względem fizycznym, ale nieustannie rozwija się pod względem psychicznym.

Osoba w wieku przekwitania

Etap przekwitania przypada mniej więcej na pięćdziesiąty rok życia. To czas, gdy dochodzi do metamorfoz w fizyczności i psychice. Kobiety tracą zdolność do rozrodu.

Starzec

Etap starości przypada mniej więcej na lata powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia. Traci się wówczas siły witalne. Nie oznacza to jednak, że życie się kończy, bo wciąż można i powinno się żyć aktywnie.

Śmierć – koniec życia

Śmierć stanowi zakończenie życia przez ustanie wszystkich czynności życiowych. Średnia życia wynosi obecnie dla kobiet siedemdziesiąt trzy lata, a dla mężczyzn sześćdziesiąt siedem lat. Warto przy tym nadmienić, że o ile na przestrzeni wieków średnia życia wydłużała się o najwyżej trzy lata, o tyle w samym dwudziestym stuleciu wydłużyła się ona o trzydzieści lat.