Przed każdym wyjazdem zagranicznym, i nie tylko, trzeba podjąć się odpowiednich przygotowań. Chodzi przede wszystkim o kwestie organizacyjne oraz formalne. Bywa, że musimy wnioskować o paszport. Co więcej z reguły planujemy urlop dzień po dniu, rezerwujemy noclegi, nabywamy bilety. Nie mniej ważne jest jednak kupno odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego oraz wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym sprawdza się wtedy, gdy podczas pobytu za granicą, w konsekwencji naszego działania osoba trzecia dozna krzywdy, uszkodzona zostanie rzecz, która do niej należy lub zniszczone zostanie jej mienie. OC w życiu prywatnym należy rozumieć jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej turysty, który przebywa na wakacjach.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – podstawowe informacje

O sytuacje, które wchodzą w zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym na wakacjach naprawdę nietrudno. Na zatłoczonych stokach narciarskich często dochodzi przecież do „stłuczek”, których konsekwencją jest uszczerbek na zdrowiu, a na przeludnionej plaży z kolei bardzo łatwo przez pomyłkę zniszczyć czyjąś własność, na przykład kamerę, telefon czy sprzęt sportowy. Jeżeli dojdzie do tego typu sytuacji, najprawdopodobniej osoba poszkodowana, po powrocie do kraju, będzie żądała od nas odszkodowania. Jeżeli wykupiliśmy ubezpieczenie OC, koszty w tym zakresie pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe.

W zależności od sytuacji i wariantu ubezpieczenia, wypłacane jest jednorazowe odszkodowanie lub renta. Warto nadmienić, że zakres ochrony polisy OC w życiu prywatnym może także uwzględniać szkody spowodowane przez dzieci oraz zwierzęta, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczony. Trzeba jednak mieć na względzie, że ubezpieczyciel wszelkie koszty pokryje wyłącznie do wysokości sumy gwarancyjnej. Jej wysokość zależeć będzie za każdym razem od składki, celu podróży czy wybranego wariantu ubezpieczenia. Jeżeli więc przewidujemy, że przebywając za granicą będziemy szczególnie narażeni na nieszczęśliwy wypadek, warto rozważyć kupno polisy z możliwie jak najwyższą sumą gwarancyjną. Chodzi przede wszystkim o osoby, które wyjeżdżają na narty czy planują podczas zagranicznych wakacji, ferii uprawiać różnego rodzaju sporty ekstremalne.

O czym należy pamiętać?

Liczne towarzystwa ubezpieczeniowe proponują rozmaite warianty ubezpieczeń turystycznych. Jak znaleźć opcję, która będzie jednocześnie optymalna cenowo i korzystna jeżeli chodzi o zakres ubezpieczenia i OWU? Pomocna może okazać się porównywarka ubezpieczeń turystycznych. Tego typu narzędzi jest w sieci naprawdę wiele, każdy może więc skorzystać z tego, który najbardziej mu odpowiada.

Zainteresowaniem cieszą się także różne kalkulatory ubezpieczeń. Jednym z nich jest ten dostępny na ubezpieczeniaonline.pl. Dzięki kalkulatorom można znaleźć wariant wpisujący się w nasze możliwości finansowe. Przed kupnem polisy turystycznej, zawsze trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W szczególności należy wczytać się w wyłączenia. Dzięki temu można upewnić się i sprawdzić, czego polisa obejmować nie będzie i kiedy ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności.