Na astmę można zachorować w każdym wieku. Choroba może zaatakować nawet niemowlęta i małe dzieci. Ważne jest jak najszybsze rozpoznanie astmy i dobranie odpowiedniego leczenia, ponieważ gwałtowny atak astmy może być nawet zagrożeniem dla życia dziecka.

Jak rozpoznać astmę u dziecka

Objawy astmy najczęściej nie pojawiają się nagle, ale narastają stopniowo. Ważne jest jak najszybsze ich rozpoznanie. Pierwsze niepokojące symptomy to:

 • Nieregularny i niepewny oddech.
 • Świszczenie przy oddychaniu.
 • Suchy i krótki kaszel nasilający się przy wysiłku.
 • Brak energii, zmęczenie, niepokój.
 • Nadmierne pocenie się.

Jeśli dziecko ma jeden lub więcej z tych objawów, należy je przebadać pod kątem wykrycia astmy.

Podstawowym badaniem do rozpoznania tej choroby jest spirometria. Jest to nieinwazjne badanie polegające na pomiarze maksymalnej ilości powietrza, jaką można nabrać do płuc, a następnie wypuścić. Mierzy też szybkość przepływu powietrza przez drogi oddechowe. W okresie bezobjawowym dziecko może mieć prawidłowe wyniki badań spirometrycznych, co nie wyklucza astmy.

Wtedy można dodatkowo przeprowadzić test prowokacji oskrzeli czyli inhalację lekiem, który u zdrowej osoby nie powinien wywołać żadnego skutku, natomiast u astmatyka spowoduje skurcz i niewielką duszność. Można też przeprowadzić badania krwi na obecność krwinek kwasochłonnych i przeciwciał IgE odpowiedzialnych za zjawiska alergiczne w organizmie.

Co zrobić w przypadku ataku astmy u dziecka

 Niezdiagnozowana lub nieleczona astma może być przyczyną ataku. Może on być wynikiem alergii, może też wystąpić po wysiłku fizycznym, w skutek silnego zdenerwowania czy przy zetknięciu z zimnym powietrzem. W przypadku ataku astmy u dziecka należy:

 • Zapewnić dziecku wygodną pozycję. Chory powinien siedzieć, a nie leżeć. Najlepsza pozycja to siedzenie przy stole, z głową pochyloną i rękami opartymi o stół. Niemowlęta należy wziąć na ręce.
 • Otworzyć okno i przewietrzyć pomieszczenie.
 • Podać dziecku ciepły napój do wypicia.
 • Jeśli atak był skutkiem alergii, należy w miarę możliwości usunąć czynnik alergizujący z otoczenia lub przenieść dziecko w inne miejsce.
 • Podać lek rozkurczający oskrzela.
 • Nie wpadać w panikę, starać się uspokoić chorego.
 • Jeśli duszności nie zmniejszają się, a ogólny stan dziecka nie ulega poprawie, należy wezwać pogotowie.
 • Po ataku astmy u dziecka koniecznie trzeba zgłosić się do pediatry celem zdiagnozowania rodzaju astmy i doboru skutecznego leczenia.