W początkowym okresie wieku przedszkolnego rozwój pamięci jest przyczyną istotnych zmian w sferze psychiki dziecka, umożliwia, bowiem rozwój myślenia. Dziecko zaczyna myśleć kategoriami ogólnych wyobrażeń, liczy się z obiektywnymi cechami przedmiotów i zjawisk, lecz nadal jego wyobrażenia są ściśle powiązane z aktywnością sensoryczno-motoryczną.

Dla dziecka w wieku przedszkolnym rozpoczyna się okres poprzedzający naukę szkolną. Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci zostają przygotowane do podjęcia edukacji w pierwszych klasach szkoły podstawowej. To czas największych zmian w rozwoju dziecka – wiek 3-6 lat. Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym rozwija się najintensywniej właśnie podczas przedszkolnych zabaw, kiedy dziecko uczy się nowych słów, faktów i zjawisk.

W miarę rozwój u dziecka i gromadzenia coraz większej liczby doświadczeń, porządkowania ich i różnicowania większego znaczenia w jego życiu zaczyna nabierać m.in. pamięć, która przez prawie cały okres przedszkolny ma charakter mimowolny. Dopiero około szóstego roku życia zaczynają pojawiać się początki pamięci dowolnej. Umożliwia ona dziecku wykorzystanie nabytych i przechowywanych doświadczeń w różnych okolicznościach – przypominanie sobie poleceń, nakazów, zakazów i instrukcji. Silnie stymulowana pamięć dowolna pozwoli w późniejszej nauce osiągać dziecku znacznie lepsze wyniki!

Jeśli chcesz wiedzieć, w którym momencie Twoje dziecko zaczyna zapamiętywać w sposób dowolny, obserwuj czy stosuje techniki pamięciowe. Dziecko 3-4-letnie nie potrafi jeszcze łączyć faktów w większe całości, nie poradzi sobie z powtarzaniem informacji by ją sobie ułożyć w głowie. Dopiero około 5-6 roku życia dziecko zaczyna rozumieć, jak działa pamięć i właśnie wtedy zaczyna stosować proste techniki pamięciowe (powtarzanie, organizowanie informacji, tworzenie historyjek łączących usłyszane fakty). Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym potrafi znacząco się zmieniać, trzymaj więc rękę na pulsie!

Im więcej pobudzeń dostarcza dziecku konkretna sytuacja, tym jego doświadczenia są bogatsze i bardziej trwale zapamiętane. Pamięć dziecka w wieku przedszkolnym rozwija się stopniowo, aż do poziomu, w którym sytuacje nawet nigdy nieoglądane przez dziecko stają się przedmiotem jego umysłowych czynności, np. porównywania faktów, wiązania ich ze sobą, wysnuwania domysłów, prostego wnioskowania. Zwiększająca się liczba doświadczeń zdobytych przez dziecko powoduje, że jego działania stają się bardziej celowe, wyzwalając chęć do sprawdzenia spostrzeżeń, wyobrażeń i domysłów.