Istnieje wiele okazji, byś potrzebowała zwolnienia w pracy – czy to ze względu na urlop wypoczynkowy, załatwianie spraw urzędowych czy ze względu na sprawy rodzinne. Sprawdź, kiedy przysługuje Ci płatny urlop i na jakich warunkach jest przyznawany.

Urlop wypoczynkowy

W przypadku urlopu wypoczynkowego sprawa jest dość prosta. Ustalasz z pracodawcą termin urlopu w ramach posiadanej puli dni i gotowe. Płatność za urlop wypoczynkowy jest w pełnej wysokości Twojego wynagrodzenia.

Urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński

Płatny urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni kalendarzowych przysługuje Ci z mocy ustawy. W zależności od wybranego wariantu przysługuje Ci 100% lub 80% wynagrodzenia.

Nieobowiązkowe, ale dostępne (i odpłatne) są urlop dodatkowy macierzyński i rodzicielski. Dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni również jest urlopem płatnym na identycznych zasadach jak urlop macierzyński. Kolejne 26 tygodni urlopu rodzicielskiego to kolejna forma płatnego urlopu – zależnie od obranego wariantu będzie to urlop płatny w wysokości 80% bądź 60% podstawowego wynagrodzenia.

Urlopy związane ze sprawami rodzinnymi

Płatny urlop okolicznościowy przysługuje z kilku okazji. Jeśli bierzesz ślub, przysługują Ci 2 dni urlopu. Jeśli związek małżeński zawiera Twoje dziecko – masz prawo do 1 dnia w pełni odpłatnego urlopu.

2 dni płatnego urlopu przysługują również w przypadku urodzenia się dziecka, warto o nim pamiętać!

1-2 dni urlopu do wykorzystania należą Ci się również w przypadku śmierci członka rodziny: 2 dni w przypadku małżonka, dziecka, rodziców i 1 dzień w przypadku innych członków rodziny.

Urlopy i zwolnienia urzędowe

Istnieje wiele sytuacji, w których jesteś wzywana do różnych urzędów – w przypadku części z tych zwolnień należy Ci się prawo do wynagrodzenia od pracodawcy. Na tej liście znajdziesz:

  • uczestnictwo w posiedzeniach komisji pojednawczych (jako strona bądź świadek),
  • przeprowadzenie badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy i chorób wenerycznych,
  • uczestnictwo członka GOPR w akcji ratowniczej oraz wypoczynek po takiej akcji,
  • oddanie krwi przez krwiodawcę,
  • przeprowadzenie badań lekarskich zleconych przez stację krwiodawstwa, jeśli nie jest możliwe ich wykonanie w czasie wolnym.

Urlop na szukanie pracy

Pamiętaj także, że w sytuacji, gdy pracodawca wypowie Twoją umowę o pracę, przysługują Ci 2 w pełni płatne dni wolne na szukanie nowej pracy (a w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia – 3 dni). Jest jednak pewien haczyk: o taki urlop musisz się sama zgłosić do pracodawcy, składając stosowny wniosek. Pracodawca musi go uwzględnić, choć ma prawo nie zgodzić się na konkretny termin. Pamiętaj również, że za ten urlop nie przysługuje Ci ekwiwalent finansowy, więc postaraj się go wykorzystać w pierwszej kolejności.

Niepłatny, ale z rekompensatą!

Część niepłatnych urlopów obejmuje możliwość uzyskania rekompensaty od organu, do którego zostałaś wezwana. Pamiętaj, że zarówno rekompensata jak i płatny urlop przysługują Ci na mocy odpowiednich rozporządzeń, więc zapoznaj się z przepisami i zawsze dbaj o swoje interesy!

Konsultacja: Kancelaria Adwokacka Kraków Ślaski & Wspólnicy.