Decyzja o zakończeniu małżeństwa nigdy nie jest łatwa, a tym bardziej dla osób żyjących w związku wiele lat. Często małżonków przeraża już sama wizja sprawy rozwodowej w sądzie, obawiają się skomplikowanych procedur, a także długiego procesu. Jednak w niektórych okolicznościach rozwód można przeprowadzić szybko i bezproblemowo.

Rozwód można przeprowadzić tylko w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że w małżeństwie zostały zerwane więzi ekonomiczne i fizyczne. W takim przypadku powrót małżonków do wspólnego pożycia nie jest już możliwy i należy przedsięwziąć odpowiednie kroki prawne, by uzyskać rozwód – tłumaczy adwokat Jan Przemysław Kopko.

Porozumienie pomiędzy stronami przyspiesza rozwód

Najszybciej rozpatrywane są sprawy i postępowanie rozwodowe, w których między małżonkami nie ma żadnego konfliktu. W związku z tym, jeśli zależy nam na szybkim rozwodzie, powinniśmy jeszcze przed wniesieniem powództwa rozwodowego, dojść do porozumienia z partnerem w najważniejszych kwestiach, o których decyduje sąd, rozwiązując małżeństwo. Chodzi przed wszystkim o opiekę, władzę rodzicielską, kontakty z małoletnimi, wysokość alimentów, a także o sprawy mieszkaniowe.

Osiągnięcie kompromisu przez małżonków w zakresie spraw konfliktowych spowoduje, że sąd przychyli się do zgodnego wniosku małżonków i nie będzie potrzeby przeprowadzania szczegółowego postępowania dowodowego, co wpłynie na przyspieszenie decyzji o rozwodzie.

Przeprowadzenie szybkiego rozwodu jest możliwe tylko w sytuacji, gdy orzeczenie rozwodowe nie będzie zawierało rozstrzygnięcia o tym, któryż z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Kwestia wykazania winy w procesie rozwodowym znacznie opóźnia wydanie orzeczenia, gdyż w takim przypadku sąd musi zapoznać się z przedstawionymi przez małżonków dowodami, a także przesłuchać świadków.

Warto pomyśleć o mediacji

Szybki rozwód jest możliwy, jednak tylko w sytuacji, gdy każda ze strona jest gotowa pójść na ustępstwa. W przypadku, gdy małżonkowie mają trudności z wypracowaniem kompromisu, wtedy można rozważyć skorzystanie z usług specjalisty w tym zakresie, czyli mediatora. Przeprowadzenie mediacji może wpłynąć na fakt, iż w pozwie rozwodowym przedstawione zostanie jednolite stanowisko obydwojga małżonków, co ułatwi i przyspieszy proces rozwodowy.

W pozwie rozwodowym powinny znaleźć się informacje na temat tego, pod czyją opieką po rozwodzie będą znajdowały się dzieci, jak uregulowane zostaną kontakty drugiego rodzica z małoletnimi, sposób wykonywanie władzy rodzicielskiej, wysokość alimentów, kto będzie korzystał ze wspólnego mieszkania małżonków, a także rozstrzygnięcie o winie małżonków.

Kompromis pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami spowoduje, że orzeczenie rozwodowe zostanie wydane wcześniej, ale także wpłynie na ograniczenie kosztów sprawy sądowej. Orzeczenie wydane na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, zmniejsza koszty pozwu z 600 do 300 zł.