Nieubezpieczeni kierowcy – jeszcze do niedawna zmora polskich dróg, obecnie coraz rzadsza, ale jednak ciągle jeszcze spotykana grupa. Brak ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej oznacza komplikacje nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Jak się zachować w sytuacji kolizji, stłuczki lub wypadku, gdy sprawca jechał samochodem bez aktualnego OC?

Sto milionów kosztów

Tylko w 2015 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wypłacił kilkadziesiąt mln zł rekompensat dla osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych spowodowanych przez sprawców nieposiadających ważnej polisy OC. Jako że UFG jest finansowany ze składek wnoszonych na poczet tego obowiązkowego ubezpieczenia, w efekcie właściciele aut, którzy go nie wykupili i złamali w ten sposób prawo, stają się kosztem dla wszystkich pozostałych uczciwych kierowców.

Aby ukrócić proceder jeżdżenia bez ubezpieczenia, UFG automatycznie wyszukuje w bazie zarejestrowanych w Polsce pojazdów te bez OC i nakłada na ich właścicieli grzywny w wysokości od kilkuset do nawet 3 tys. zł. Dlatego w dzisiejszych czasach jazda bez obowiązkowej polisy nie ma sensu – zdecydowanie lepiej zainwestować w tanie ubezpieczenie OC samochodu Najtaniej u Agenta.

Jak uzyskać odszkodowanie

Niestety, wypadki, kolizje i stłuczki z udziałem nieubezpieczonych kierowców ciągle się zdarzają. Jak się zachować w tej sytuacji? Jeżeli poszkodowany nie posiada polisy AC, a sprawca zdarzenia jest znany i udało się zidentyfikować jego personalia, w następnej kolejności należy zgłosić szkodę w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych zrzeszonych w UFG. Większość z nich można znaleźć w serwisie najtaniejuagenta.pl, jak również na stronie WWW Funduszu. Co ważne, firma musi przyjąć wniosek, a następnie skierować go do UFG, gdzie zostanie rozpatrzony.

Wniosek powinien zawierać spisane na miejscu zdarzenia oświadczenie sprawcy o braku ważnego OC, a także oświadczenie poszkodowanego o braku ubezpieczenia AC (o ty, co zrobić, jeśli posiada się AC, piszemy poniżej). Poza tym należy w nim zawrzeć ewentualne faktury i rachunki za koszty powypadkowe oraz dokumentację medyczną, o ile doszło do obrażeń cielesnych lub następstw psychicznych.

Zadaniem towarzystwa przyjmującego wniosek jest kompleksowe przeanalizowanie i rozliczenie szkody oraz zaproponowanie wysokości odszkodowania, a następnie odzyskanie poniesionych kosztów z UFG. Fundusz ma dokładnie 30 dni od daty przyjęcia pisma od firmy ubezpieczeniowej na wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie rekompensaty, która przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku powinna zostać wypłacona w terminie 14 dni.

Posiadasz AC? Rozlicz szkodę sam

Kierowcy, którzy zostali poszkodowani przez nieubezpieczonego kierowcę, ale posiadają polisę AC, nie mają prawa ubiegać się o odszkodowanie z UFG – nie pozostaje im nic innego jak rozliczyć szkody z własnego autocasco. Co pocieszające, wszystkie dodatkowe koszty, takie jak np. utracone zniżki, zostaną pokryte przez Fundusz.