Zabezpieczenie pożyczki to sposób na ochronę kapitału pożyczonego od instytucji finansowych. Pieniądze mają być chronione przed naszą niewypłacalnością spowodowaną chwilową utratą pracy lub niezdolnością do niej. Wyróżnia się zabezpieczenia osobowe i rzeczowe. W jaki sposób zabezpieczyć pożyczkę prywatną?

Czym jest zabezpieczenie pożyczki?

Zabezpieczenie pożyczki stanowi ochronę pożyczonych od instytucji finansowych pieniędzy. Są one chronione na wypadek naszej niewypłacalności spowodowanej np. tymczasową niezdolnością do pracy lub jej utratą, a także niską zdolnością kredytową. Sięgając więc po kredyt czy pożyczkę online musimy pamiętać, że do całkowitego kosztu może zostać doliczona opłata związana z jej zabezpieczeniem.

Pamiętajmy jednak, że zabezpieczenie pożyczki nie jest obowiązkowe. Może nam ono zostać zaproponowane wtedy, gdy pożyczkodawca będzie miał wątpliwości co do przyznania nam dodatkowych pieniędzy w związku z niepewną sytuacją finansową. Zabezpieczenie pożyczki nie stanowi zysku dla firmy pożyczkowej. Jest to sposób na ochronę siebie, bliskich, a także firmy pożyczkowej przed naszą niewypłacalnością. Pożyczkodawca ze zgromadzonych w ramach zabezpieczenia pieniędzy spłaci raty pożyczki, których my nie będziemy w stanie uregulować.

Osobiste i rzeczowe zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczenia pożyczek dzielą się na osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste to kolejno:

 • pełnomocnictwo – polega ono na tym, że pożyczkobiorca udziela instytucji finansowej pozwolenia na korzystanie ze środków pieniężnych znajdujących się na koncie klienta;
 • poręczenie – osoba trzecia będąca naszym żyrantem zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w momencie, kiedy my sami nie będziemy do tego zdolni;
 • przejęcie długu – polega na tym, że osoba trzecia za zgodą dłużnika lub wierzyciela przejmuje powstały dług;
 • gwarancja ze strony banku – bank gwarantuje, że spłaci zadłużenie powstałe w danym przedsiębiorstwie;
 • cesja wierzytelności – stanowi przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią. Decyzję o tym, czy dług może zostać przeniesiony podejmuje pożyczkodawca oraz osoba, która wyraża chęć przejęcia zadłużenia.

Zabezpieczenia rzeczowe to:

 • zastaw – pożyczkobiorca zastawia ruchomość lub nieruchomość w ramach długu. Jeśli go nie spłaci, zastawiona rzecz zostaje zlicytowana i ze zgromadzonych pieniędzy spłaca się zaległą pożyczkę. Wyróżnia się dwa rodzaje zastawu: rejestrowy i zwykły;
 • hipoteka – osoba sięgająca po pożyczkę przekazuje pożyczkodawcy prawo do swojej nieruchomości, którą może stanowić dom, mieszkanie czy garaż. Przekazanie prawa musi zostać zawarte w ramach wpisu do księgi wieczystej. Jeśli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę, zyskuje całkowite prawo do nieruchomości;
 • kaucja – pożyczkobiorca przelewa pożyczkodawcy określoną kwotę, która stanowi zabezpieczenie transakcji. Kaucja zostaje pożyczkobiorcy zwrócona w momencie, kiedy spłaci on w całości pożyczkę;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie – jako pożyczkobiorcy przenosimy prawo do naszej nieruchomości na pożyczkodawcę, aż do momentu całkowitej spłaty pożyczki;
 • blokada konta bankowego – jeśli pożyczkobiorca dopuści się zadłużenia, pożyczkodawca za zgodą banku przejmuje dostęp do rachunku bankowego pożyczkobiorcy. Wpływy z konta służą spłacie zadłużenia;
 • egzekucja komornicza – w momencie, gdy pożyczkobiorca nie będzie spłacał swojego zadłużenia, komornik może przejąć jego własność w celu zlicytowania jej i przeznaczenia zebranych pieniędzy na spłatę zadłużenia.

Ubezpieczenie pożyczki – alternatywa dla zabezpieczenia kredytu

Zabezpieczenia pożyczki służą ochronie naszego kapitału przed naszą niewypłacalnością. Czym zatem jest ubezpieczenie pożyczki? To również ochrona pożyczonych od instytucji finansowej pieniędzy, która ma chronić nas, naszych bliskich czy firmę pożyczkową przed momentem, kiedy nie będziemy mogli spłacić pożyczki. Ubezpieczenie pożyczki nie jest obowiązkowe. Jeśli nasza zdolność kredytowa jest bardzo niska, a mimo to chcemy sięgnąć po pożyczkę, może zostać nam zaproponowane jej ubezpieczenie. Należy mieć na uwadze to, że ubezpieczenie pożyczki jest płatne. Jego koszt ponosimy w momencie podpisywania dokumentów pożyczkowych. Istnieje możliwość rezygnacji z ubezpieczenia pożyczki w trakcie okresu kredytowania. W tym celu należy zgłosić naszą chęć pożyczkodawcy. Pamiętajmy, że mimo rezygnacji z ubezpieczenia pożyczki będziemy musieli ponieść dalszy jego koszt. Pożyczkodawca doliczy go do kolejnych rat naszej pożyczki.

Pożyczka od osoby prywatnej – jak ją zabezpieczyć?

Pożyczka ratalna czy pożyczka od osoby prywatnej – co będzie lepszym rozwiązaniem? To pytanie bardzo często zadają sobie osoby, których możliwości finansowe są niewielkie. Warto w takiej sytuacji postawić na pożyczkę prywatną, którą również można zabezpieczyć na wypadek naszej niewypłacalności. Osobowym zabezpieczeniem pożyczki prywatnej jest weksel, czyli papier wartościowy zobowiązujący pożyczkobiorcę do zapłaty określonej kwoty pożyczkodawcy. Dokument ten zawiera informacje dotyczące wartości pożyczki, czasu jej trwania, terminu przekazania pieniędzy czy daty ich oddania.

Weksel in blanco – czym jest?

Na rynku finansowym dostępny jest także weksel in blanco. Zabezpiecza on interesy wyłącznie jednej strony transakcji. W tym rodzaju weksla brakuje zwykle jednego z parametrów pożyczki, tj. danych kontrahenta, daty płatności dłużnika czy kwoty przekazanej pożyczki. Weksel in blanco powinien zawierać informacje o tym, kiedy i w jaki sposób zostanie uzupełniony w całości. W przypadku, gdy remitent zażąda zapłaty większej kwoty niż zaznaczona w wekslu, pożyczkobiorca oddaje wyłącznie tyle, na ile obie strony transakcji się wcześniej umówiły. Zabezpieczenie pożyczki pozwala więc uniknąć nieporozumień.