W dzisiejszych czasach młodzi ludzie odkładają decyzję o posiadaniu dziecka na później. Chęć samorealizacji, osiągnięcia życiowego celu czy zapewnienia dzieciom dobrego startu sprawia, że przestajemy myśleć o ciąży w kategoriach zdrowotnych.

Na przestrzeni ostatnich lat wiek odpowiedni dla ślubów oraz posiadania dzieci przesunął się w okolice popularnej „trzydziestki”. Nie bez powodu jednak specjaliści utrzymują, że warto wcześniej zastanowić się nad potomstwem. Oto najważniejsze czynniki, które z wiekiem mogą utrudnić zajście w ciążę.

Liczba komórek jajowych oraz szanse na zajście w ciążę

Szanse na zajście w ciążę pozostają ściśle uzależnione od liczby komórek jajowych, która drastycznie zmniejsza się z wiekiem. Jak wynika z infografiki przygotowanej przez klinikę InviMed, 25 lat to najlepszy moment, jeżeli chodzi o te dwa czynniki: 400 tysięcy komórek jajowych to liczba, która sprawia, że szanse na ciążę sięgają aż 40 %. W ciągu kolejnych lat obydwa te parametry spadają. Kiedy skończysz 30 lat, przy 100 tysiącach komórek szanse spadną do 30 %. I tak aż do 45 lat, gdy 10 tysięcy komórek szanse na zajście w ciążę są już bliskie zera.

Ryzyko chromosomalnych wad płodu

Malejące szanse na zajście w ciążę to jednak nie jedyny problem. W dalszym ciągu istnieje ryzyko wystąpienia u dziecka wad wrodzonych, które, jak można się domyślić, wzrasta wraz z wiekiem matki. Współczynnik ten waha się w wieku od 25 do 30 lat, osiągając najniższą wartość, 1 na 1800 przypadków, w wieku 35 lat. Gdy skończysz 40 lat, wskaźnik ten drastycznie wzrasta, by po ukończeniu 45 roku życia osiągnąć wartość 1:100.

Ryzyko poronienia

Poronienie to zagrożenia, którego w dalszym ciągu nie udało się wyeliminować, jednak skutecznie prawdopodobieństwo jego zajścia. Niestety, wzrasta ono wraz z wiekiem matki. W wieku 25 lat poronienie występuje w 9 % przypadków, jednak około czterdziestego roku życia osiąga on wartość dwukrotnie wyższą, bo aż 18 %. Każdy kolejny rok niesie ze sobą coraz więcej niebezpieczeństw – w wieku 45 lat poronieniem kończy się blisko 33 na 100 przypadków.

Zdrowie matki

Większość z wymienionych wcześniej czynników dotyczy bezpośrednio dziecka. Warto pamiętać, że wraz z upływającymi latami, pojawia się ryzyko wystąpienia powikłań u kobiet, które bardzo często mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia matki.

dlaczego warto mlodo zajsc w ciaze info1dlaczego warto mlodo zajsc w ciaze info2dlaczego warto mlodo zajsc w ciaze info3