Fundacja Global Language powstała z pasji do podróży, z pasji do pomagania słabszym, z pasji do ludzi… Wolontariat zagraniczny, spotkania z ludźmi z całego świata, staże zawodowe w najodleglejszych zakątkach świata, różne rasy, religie, kultury. Sprawni z niepełnosprawnymi. Menadżerowie z absolwentami. Przedsiębiorcy z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie pokolenia, jeden cel i jeden wspólny język – współdziałanie.

Swoją misję pomagania społeczeństwom potrzebującym rozpoczęli od Indii.

Fundacja realizuje projekty wolontariatu zagranicznego długo i krótkoterminowego. Dzięki krótkim dwu, trzytygodniowym wyjazdom wiele ludzi niezależnie od wieku, doświadczenia i wykształcenia może zaangażować się w pracę na rzecz lokalnych społeczności w Indiach mając realny wpływ na poprawę sytuacji w danym kraju, a jednocześnie poczuć się potrzebnym, nawiązać nowe znajomości, zyskać nowe umiejętności. Taka wyprawa to także okazja do poznania kraju, kultury i panujących tam obyczajów.

Praca wolontariusza jest działaniem o najwyższej wartości, jaką można świadczyć na rzecz drugiego człowieka. W Indiach ludzie rodzą się i umierają na ulicach, a skala problemu woła o pomoc do wszystkich krajów świata.

Ośrodki pomocy, sierocińce i inne placówki społeczne są przepełnione i potrzebują dodatkowych rąk do pracy. Fundacja pragnie inspirować ludzi do pracy społecznej, aby mogli angażować się w pomoc ludziom żyjącym na ulicach i w sierocińcach dbając o podstawowe potrzeby życiowe podopiecznych. Jest szereg zajęć, które można wykonywać, by dać innym uśmiech i poczucie człowieczeństwa. Plastyka, muzyka, nauka języka angielskiego, wspólne zabawy na wolnym powietrzu, przygotowanie śniadania, czy krótka, serdeczna rozmowa. Można też wykorzystać własne umiejętności i talenty i dać innym cenne doświadczenia.

W wolnym czasie istnieje możliwość wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych, fotograficznych oraz wizażu i stylizacji, szczególnie cenionych przez kobiety pasjonujące się filmem bollywoodzkim.

Fundacja Global LanguageGlobal Language to wyjątkowa inicjatywa, która przyciąga wielu utalentowanych artystów i ludzi skoncentrowanych na rozwoju kultury azjatyckiej, takich jak Dorota Golińska, Maciek Dyczkowski, Ania Kamonciak i wielu innych. Dzięki ich obecności Fundacja realizuje szkolenia w całej Polsce poświęcone makijażowi bollywoodzkiemu, fotografii, różnicom międzykulturowym, muzykoterapii przy dźwiękach gongów, a także slajdowiska, na których można wysłuchać opowieści o Indiach, niezapomnianych przygodach i projektach społecznych.

Wszystko to wymaga wielkiego zaangażowania i środków finansowych oraz Przyjaciół, aby Fundacja mogła realizować swoje zamierzenia, a tym samym docierać do potrzebujących i spełniać ich marzenia. Dzięki uwadze, pomocy i zainteresowaniu wielu ludzi, którzy swoją szlachetną postawą napędzają nasze projekty, wspierają i inspirują, Fundacja może sprostać realizacji wyjątkowo trudnych przedsięwzięć.

www.globallanguage.pl

 Tekst: Global Language