Operacja plastyczna nosa jest jednym z dość skomplikowanych zabiegów chirurgicznych, co wiąże się z wieloma powikłaniami, dlatego przed tego rodzaju operacją każdy pacjent jest zobowiązany do wykonania zleconych mu przez lekarza badań. Do wymaganych badań należy:

  • badanie grupy krwi,
  • morfologia,
  • badanie poziomu cukru we krwi,
  • badanie poziomu APTT, INR – wskaźników krzepliwości krwi,
  • badanie poziomu antygenu HBS (HBsAg ), na obecność wirusowego zapalenia wątroby typu B,
  • badanie poziomu Anti-HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C),
  • badanie na obecność wirusa HIV.

Lekarz również może zalecić wykonanie RTG nosa i zatok przynosowych oraz dodatkową konsultację laryngologiczną. Mogą zostać nam również zlecone badania obrazowe, czyli EKG oraz RTG klatki piersiowej. Osoby palące na 4 tygodnie przed operacją powinny rzucić palenie bądź ograniczyć liczbę wypalanych papierosów. Czternaście dni przed zabiegiem nie należy zażywać leków zawierających kwas salicylowy i aspirynę. Przeciwwskazaniem do wykonania operacji plastycznej nosa jest nadciśnienie, niedokrwienność, ropne zapalenie zatok. Osoby cierpiące na cukrzycę również mogą nie zakwalifikować się do wykonania korekcji nosa. Wykluczeniem do wykonania zabiegu jest również alergia na stosowany podczas operacji środek znieczulający. Wiek pacjenta w przypadku operacji plastycznej nosa odgrywa znaczącą rolę. Operację plastyczną nosa można wykonać u kobiet wieku od ok. 15 lat oraz chłopców od ok.18 roku życia, kiedy wzrost i rozwój nosa zostały zakończone i jego kształt jest ustabilizowany. Wyżej wymienione czynniki odgrywają znaczącą rolę, jeśli chodzi o możliwość wykonania korekty nosa. Na podstawie zebranych badań, przeprowadzonego wywiadu z pacjentem lekarz podejmuje decyzję o możliwości wykonania korekcji nosa. Jeśli nie widzi żadnych przeciwwskazań dobiera odpowiednią metodę jej przeprowadzenia.

Więcej na: timeless.com.pl

Home