Udało się! Właśnie dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży. Bez względu na to, jak długo czekałaś na ten moment, ciekawi cię przewidywana data rozwiązania. W określeniu jej pomoże kalkulator porodu – internetowe narzędzie, dzięki któremu poznasz orientacyjny termin. By przewidywana data była jednak maksymalnie zbliżona do rzeczywistości, musisz podać kilka cennych informacji.

Kalkulator porodu dostępny jest w wielu serwisach parentingowych, czyli dedykowanych rodzicom i ich dzieciom. W prosty i szybki sposób pozwala wskazać przewidywaną datę porodu. To jak bardzo dokładna będzie, zależy od kilku zmiennych.

Dzień ostatniej miesiączki

Żeby móc obliczyć termin porodu, koniecznością jest określenie pierwszego dnia ostatniej miesiączki. To od tego momentu liczy się 280 dni – ostatni dzień wskazuje na termin porodu.

Data owulacji

W niektórych kalendarzach można podać datę owulacji, co pozwala orientacyjne określić moment zapłodnienia. Od tego momentu liczy się 266 dni (38 tygodni).

Trzeba jednak mieć świadomość, że do owulacji wcale nie musi dojść w 14 dniu cyklu miesiączkowego. Jeśli cykle są dłuższe niż 28 dni, owulacja może pojawić się nawet w 17 dniu cyklu. Dlatego precyzyjniejsze jest wskazywanie dnia, w którym rozpoczyna się faza lutealna – to ona najczęściej trwa 14 dni (wyjątek stanowią cykle nieregularne).

Długość cyklu miesiączkowego

Chcąc uzyskać informacje na temat przewidywanej daty porodu, należy określić również długość cyklu miesiączkowego. Nieco inaczej będą bowiem wyglądały obliczenia w przypadku cyklu 28-dniowego, inaczej w przypadku cyklu 26-dniowego, a jeszcze inaczej – gdy kobieta ma cykle 31-dniowe.

Jak działa kalkulator porodu?

Kalkulator porodu to narzędzie internetowe, które działa w oparciu o specjalnie stworzone algorytmy. Podając zaledwie dwie wartości, można wstępnie oszacować planowany termin porodu.

Kalkulator porodu działa na podstawie tzw. reguły Naegelego, która od lat wykorzystywana jest do ustalenia wieku dziecka i wskazania orientacyjnego terminu rozwiązania ciąży. Do określenia przewidywanej daty porodu stosuje się następujący wzór:

termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące + 1 rok + 7 dni

Dotyczy on jednak wyłącznie kobiet z regularnymi, trwającymi równo 28 dni cyklami. W przypadku cykli dłuższych lub krótszych, trzeba odjąć liczbę dni stanowiących różnicę między długością cyklu a długością „książkowego” cyklu trwającego 28 dni.

Przykład 1. Dla cyklu 28-dniowego

Pierwszy dzień ostatniej miesiączki przypadł na 10.06.2016. Kalkulator oszacuje termin porodu na 17.03.2017.

 • 10.06.2016 – 3 miesiące = 10.03.2016
 • 10.03.2016 + 1 rok = 10.03.2017
 • 10.03.2017 + 7 dni = 17.03.2017.

Przykład 2. Dla cyklu 26-dniowego

Pierwszy dzień ostatniej miesiączki przypadł na 10.06.2016. Kalkulator oszacuje termin porodu na 15.03.2017.

 • 10.06.2016 – 3 miesiące = 10.03.2016
 • 10.03.2016 + 1 rok = 10.03.2017
 • 10.03.2017 + 7 dni = 17.03.2017
 • 17.03.2017 – 2 dni (28 dni – 26 dni) = 15.03.2017.

Przykład 3. Dla cyklu 31-dniowego

Pierwszy dzień ostatniej miesiączki przypadł na 10.06.2016. Kalkulator oszacuje termin porodu na 20.03.2017.

 • 10.06.2016 – 3 miesiące = 10.03.2016
 • 10.03.2016 + 1 rok = 10.03.2017
 • 10.03.2017 + 7 dni = 17.03.2017
 • 17.03.2017 + 3 dni (31 dni – 28 dni) = 20.03.2017.

Trzeba jednak mieć świadomość, że data jest orientacyjna. Rozwiązanie ciąży może nastąpić bowiem nawet 2 tygodnie przed lub 2 tygodnie po terminie. Zgodnie ze statystykami, tylko 3–5% dzieci przychodzi na świat w terminie.