Chrześcijanie pielgrzymują do Watykanu, który jest uznawany za centrum wiary chrześcijańskiej. Natomiast wyznawcy Islamu, za najświętsze miejsce swojej religii uznają Mekkę.
Co roku ponad dwa miliony pielgrzymów wyrusza w niezwykłą duchową podróż do Mekki, uznawanej przez muzułmanów za centrum świata.

Islam czyli „Uległość Bogu”

Islam – „Uległość Bogu”, bo tak można przetłumaczyć to arabskie słowo jest jedną z wielkich monoteistycznych religii, której początki sięgają VII wieku. Według podań to Mahomet, kupiec z Mekki usłyszał głos Allacha dzięki czemu stał się apostołem i posłańcem Boga. Mahomet również oczyścił świątynię Kaaba z bożków i poświęcił ją Allachowi.

Kaaba, miejsce wybrane przez Mahometa

Kaaba to prostokątna, ceglana budowla (sanktuarium) znajdująca się w środku Mekki. Wokoło sanktuarium został wzniesiony Haram, czyli meczet mogący pomieścić 300 tysięcy wyznawców.

Kaaba według podań to dzieło Adama, które później zostało przebudowane przez Abrahama i jego syna na wzór Domu Boskiego. Kaaba uznawana jest również za pierwszą budowlę wzniesioną przez człowieka.

Wnętrze Kaaby zaskakuje niezwykłą prostotą. Na zewnątrz z kolei Kaaba pokryta jest przez większą część roku kiswą – czyli czarną tkaniną. W czasie dwutygodniowej przerwy w przyjmowaniu pielgrzymów Kabba zostaje pokryta z kolei białą tkaniną, a gdy rozpoczyna się nowy okres pielgrzymek Kabbę pokrywa się nową czarną kiswą. We wschodnim narożniku Kaaby znajduje się czarny kamień – relikwia, która ma ogromne znaczenie dla muzułmanów i która jest celem rytualnej pielgrzymki zwanej hadż.

Mekka – ciekawostki

  • Pielgrzymka do Mekki jest jednym z 5 głównych filarów religii islamskiej. Każdy muzułmanin powinien przynajmniej raz w życiu udać się do tego świętego miejsca.
  • Do Mekki mogą podróżować jedynie muzułmanie. Dla innowierców wstęp do miasta jest zakazany.
  • Co roku do Mekki może przybyć tylko określona liczba wyznawców z danego kraju, dlatego też liczba osób pielgrzymujących do Mekki jest ściśle kontrolowana.

źródło: „Najpiękniejsze miasta świata” – Iwona Janiak, Ewa i Andrzej Kropiniccy.