Każda z nas wie, przynajmniej w teorii, w jaki sposób rodzi się dziecko. Ale czy wiesz, co dzieje się podczas poszczególnych faz porodu i dlaczego to ma takie duże znaczenie?

Przygotowanie do porodu

Na kilka tygodni przez porodem kobieta ciężarna odczuwa skurcze przepowiadające. Są to skurcze przygotowujące macicę do porodu, mogą być dotkliwe. Następuje również obniżenie macicy. Na kilka godzin, a czasem kilka dni przed porodem, kobieta zauważa odejście czopa śluzowego zamykającego dotychczas szyjkę macicy. Jeśli skurcze zaczynają być regularne co 10 i mniej minut i nie ustępują przez przynajmniej 2 godziny, jest to znak, że najprawdopodobniej rozpoczął się poród.

Rozróżnia się trzy fazy porodu

Faza I
Trwa najdłużej, od kilku do nawet kilkunastu godzin. W tej fazie szyjka macicy powoli się rozwiera. Rozwieranie się szyjki macicy ma dwie fazy. Utajoną, gdzie szyjka rozwiera się do 3-4 cm i aktywną, gdzie szyjka macicy rozwiera się od 4cm do całkowitego rozwarcia. Wraz z upływającym czasem skurcze porodowe są coraz mocniejsze, efektywniejsze i dłuższe. Powtarzają się co 2-3 minuty i trwają nawet 60 sekund. Podczas I fazy porodu szyjka rozwiera się i skraca, a główka dziecka powoli wpasowuje się w kanał rodny. Całkowite rozwarcie szyjki macicy osiąga 10 cm. W I fazie porodu bardzo ważny jest sposób oddychania przez ciężarną, tak by łagodził ból i dotleniał dziecko. W tej fazie następuje zazwyczaj pękniecie pęcherza płodowego, czasami jednak zdarza się, że pęcherz płodowy pęka w II fazie lub zostaje przebity przez położną. Skurcze przepychające dziecko przez kanał rodny mają dla niego zbawienny wpływ. Masują jego ciałko usuwając z jego dróg oddechowych wody płodowe.

Faza II
W II fazie porodu dziecko przechodzi przez kanał rodny i wydostaje się na zewnątrz. Dobrze jest, gdy rodząca ma możliwość wybrania pozycji, w której jest jej najwygodniej rodzić. Kanał rodny ma kształt łuku, wygiętego ku górze. Jeśli kobieta leży na płasko, rodzi niejako pod górkę co wymaga od niej większego wysiłku. Jeśli będzie mogła rodzić w pozycji siedzącej czy kucznej, pomoże jej w porodzie siła grawitacji. Główka wstępująca w kanał rodny wykonuje średnio 4 obroty, tak by łatwiej było jej się wpasować. Podczas II fazy porodu rodząca powinna powoli i głęboko oddychać, a w czasie skurczu na komendę położnej przeć. W trakcie świadomych skurczów z parciem, główka schodzi przez kanał rodny do pochwy i rodzi się jako pierwsza (zazwyczaj, wykluczając porody pośladkowe). Przy następnym skurczu zwykle rodzą się barki i reszta tułowia. Po urodzeniu dziecka położna kładzie je na brzuchu matki i czekają aż przestanie tętnić krew w pępowinie. Kiedy pępowina przestaje tętnić można ją odciąć.

Faza III
III faza porodu obejmuje urodzenie łożyska, zwykle dzieje się to do 30 minut po urodzeniu dziecka. Lekarz sprawdza, czy łożysko urodziło się całe i bez anomalii. Następują też oględziny krocza rodzącej, czy nie nastąpiły uszkodzenia, pęknięcia. W razie potrzeby następuje opatrzenie ran.

Co można zrobić z łożyskiem – na czym polega placentofagia?