Rodzina 500+ to program rządowy, którego celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych. Pieniądze w ramach świadczenia przekazywane są opiekunom każdego miesiąca, dlatego 500+ uważa się za regularny dochód. Możemy więc ubiegać się o pożyczkę na ten zasiłek. Pamiętajmy jednak, że bank nie da nam kredytu na to świadczenie. O pożyczkę możemy jedynie wnioskować w instytucjach pozabankowych.

Czy 500+ wlicza się do dochodu?

Państwo oferuje swoim obywatelom liczne programy, których celem jest zapewnienie pomocy biedniejszym. Jedną z takich akcji jest program 500+, który skierowany jest do rodzin wielodzietnych. 500 plus to zapomoga, która przypada na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, aż do ukończenia przez nie 18 roku życia. Pozyskane z zasiłku pieniądze służą poprawie jakości życia pociech, ale także ich rodziców.

Gospodarstwa domowe, które otrzymują zasiłek 500+, powiększają swoje miesięczne dochody. Im więcej dzieci w rodzinie, tym większe wsparcie zapewnia państwo. Sytuacja ta sprawia, że coraz więcej osób sięga po pożyczkę na 500+. Taką jest np. pożyczka bez przelewania grosza. Wspomniany zasiłek stanowi regularny dochód, dlatego pożyczkodawcy zyskują gwarancję, że pożyczkodawca będzie miał z czego spłacić zadłużenie.

Pożyczka na zasiłek rodzinny – gdzie wnioskować?

Zastanawiasz się, gdzie znaleźć pożyczkę na zasiłek rodzinny? Oferują ją firmy pożyczkowe. Zarówno te, które działają stacjonarnie, jak i te online. Akceptują one dochody pochodzące z różnych umów, np. umowy cywilnoprawnej czy kontraktów, a nawet stypendium. Honorują też dochody pochodzące z zasiłków rodzinnych, w tym 500+.

Pamiętajmy, że jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, a dodatkowo dostajemy zasiłek, zyskujemy w oczach pożyczkodawców. Dodatkowe środki pieniężne w budżecie zapewniają o naszej wypłacalności.

Bazą najlepszych ofert pożyczek na 500+ jest internet. Dzięki specjalnie stworzonym rankingom pożyczkowym możemy znaleźć najbardziej pasującą do naszych oczekiwań ofertę. Co ważne, w rankingach pojawiają się tylko sprawdzone instytucje. Nie musimy więc ponosić ryzyka kredytowego związanego z podpisaniem umowy pożyczki.

Jak wyliczyć dochód do 500+?

Ubiegając się o pieniądze w ramach programu “Rodzina 500 plus”, musimy dopełnić podstawowe formalności. Należy wypełnić i podpisać wniosek, następnie złożyć go w naszej gminie, przesłać online lub za pomocą Poczty Polskiej. Jak wyliczyć dochód do 500+? Nie musimy wyliczać samodzielnie zysku gospodarstwa w celu złożenia wniosku. Nie jest on istotny, ponieważ świadczenie przypada na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Składając wniosek o pożyczkę na 500+, także nie musimy wyliczać dochodu, a jedynie podać jego ogólną wartość. Może, ale nie musi być ona sprawdzona przez pożyczkodawcę. Warto wiedzieć, że każdy dodatkowy dochód zwiększa szansę na otrzymanie pożyczki. Zsumowanie wszystkich kwot zasilających nasze konto będzie najlepszym rozwiązaniem.

500 plus – warunki i zasady przyznawania

Aby wnioskować o świadczenie 500+, należy wypełnić specjalną aplikację, a następnie drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście przekazać ją do swojej gminy. Wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, jeśli będziemy spełniali warunki uczestnictwa w programie. Jednym z nich jest posiadanie minimum dwójki dzieci. 500+ przypada na drugą i kolejną pociechę. Istnieje jednak wyjątek: zasiłek 500+ przysługuje także na pierwsze i jedyne dziecko w przypadku złej sytuacji finansowej (gdy dochód na jedną osobę netto wynosi poniżej 800 zł).

Pieniądze z rządowego programu wsparcia wielodzietnych rodzin przysługują rodzicom bez względu na ich stan cywilny. Co ważne, o pieniądze w ramach świadczenia mogą ubiegać się rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, opiekunowie prawni dzieci czy rodzinne domy dziecka. Ważne: 500 + nie jest opodatkowane.

Czy bank da kredyt na zasiłek rodzinny?

Wśród instytucji finansowych, które pożyczają pieniądze, warto przyjrzeć się bankom. W tym przypadku możemy liczyć na wysoką kwotę kredytu. Niestety jednocześnie czeka nas więcej formalności. Mimo to żaden bank nie udzieli nam kredytu wyłącznie na zasiłek rodzinny. Jest to zbyt niski dochód, który raczej nie pozwoli na spłatę zadłużenia.

Warto jednak mieć na uwadze, że 500+ (podobnie jak w przypadku pożyczki) wzmacnia naszą zdolność kredytową. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, warto wspomnieć we wniosku o kredyt również o dodatkowym źródle dochodów. Gdy nasza wiarygodność się poprawi, zwiększy się również szansa na otrzymanie atrakcyjniejszej oferty kredytu, np. z niższym RRSO.

Czy brać pożyczki na 500+?

To, czy warto wziąć pożyczkę na zasiłek 500+, zależy od naszej ogólnej sytuacji finansowej. Musimy pamiętać, że sięgnięcie po pożyczkę oznacza obowiązek jej spłaty. Jeśli w naszym budżecie domowym po opłaceniu rachunków i zrobieniu zakupów nie pozostają rezerwy finansowe, nie powinniśmy decydować się na pożyczkę, ponieważ nie będziemy mieli z czego jej spłacić. Jeśli jednak czujemy, że sprostamy obowiązkowi płacenia comiesięcznych rat wraz z odsetkami, warto skorzystać z przywilejów oferowanych przez pożyczkodawców.