Squash jest dwuosobową dyscypliną sportową, która polega na odbijaniu piłki o ścianę w taki sposób, aby uniemożliwić swojemu przeciwnikowi jej odbicie.

Czego potrzebujesz do gry w squasha?

 • Zamkniętego kortu o wymiarach 9750 mm (długość) na 6400 mm (szerokość)
 • Rakiety do squasha
 • Piłkę
 • Odpowiedniego obuwia, najlepiej z jasną podeszwą, aby nie zostawiać śladów na korcie.
 • Przeciwnika:)

Kilka pojęć

Obrót – zawodnik wykona obrót jeśli, przed uderzeniem, obróci się za piłką dookoła własnej osi lub piłka go okrąży i zawodnik ustawi się do uderzenia.

LET – to piłka nierozstrzygnięta. Wymiana uderzeń się nie liczy i ponownie serwuje ten sam zawodnik (z tej samej strony).

LET jest również wtedy, kiedy piłka uderzy w jakikolwiek przedmiot leżący na podłodze.

LET to także sytuacja, kiedy zawodnik powstrzymał się od uderzenia w obawie o spowodowanie kontuzji u przeciwnika.

Jako LET przyznaje się także sytuację, kiedy zawodnik nie był gotowy do odbioru serwisu i nie podjął tej próby.

LET przyznaje się także wtedy, kiedy podczas gry piłka zostanie uszkodzona.

Zasady gry w squasha

 • Mecz trwa 3 sety,
 • Każdy set liczony jest do 11 punktów,
 • Jeśli zawodnicy mają po 10 punktów wówczas gra toczy się tak długo, aż jeden z zawodników uzyska 2 punkty przewagi,
 • W każdym secie gra powinna odbywać się bez przerwy.
 • Między setami dozwolona jest przerwa 90 sec.

Serwis

 • Mecz rozpoczyna się serwisem tego zawodnika, którego wylosuje się poprzez pokręcenie rakietą na podłodze kortu,
 • Przed rozpoczęciem seta gracz ma możliwość wyboru strony (lewa lub prawa), po której chce rozpocząć grę,
 • Serwis wykonuje się na przemian raz z lewej raz z prawej strony tak długo, dopóki nie przegra się wymiany,
 • Po wygranym secie gracz również ma możliwość wyboru strony (lewa lub prawa), z której chce rozpocząć nowy serwis,
 • W następnym secie grę rozpoczyna ten gracz, który wygrał poprzedniego seta,
 • Serwis jest prawidłowy wówczas, gdy jedna stopa serwującego znajduje się w kwadracie serwisowym nie dotykając żadnych linii ograniczających kwadrat, a piłka odbije się od frontowej ściany powyżej linii serwisowej i poniżej linii autowej. Piłka musi także odbić się od podłogi w polu serwisowym przeciwnika;
 • Serwis jest także prawidłowy wówczas jeśli piłka przed odbiciem o podłogę zostanie odebrana przez przeciwnika volleyem,

Wymiana

 • Piłka powinna być odebrana najpóźniej przed drugim odbiciem o kort w taki sposób by znalazła się pomiędzy linią autową i serwisową na frontowej ścianie nie uderzając przy tym wcześniej o podłogę,
 • Piłka może natomiast przed odbiciem o ścianę frontową w dowolnych konfiguracjach odbijać się o pozostałe ściany kortu,
 • Zawodnik wygrywa wymianę wówczas, gdy jego przeciwnik nie wykona prawidłowo serwisu lub uderzenia bądź jeśli piłka uderzy w przeciwnika zanim ten zdąży ją odebrać,
 • Zawodnik przegrywa wymianę kiedy, po wykonaniu obrotu, trafi piłką przeciwnika.
 • Jeśli podczas obrotu, z obawy przed uderzeniem przeciwnika, zawodnik przerwie wymianę uderzeń wówczas należy zagrać LET.
 • Jeśli podczas próby uderzenia zawodnik minął się z piłką, może on podjąć ponowną próbę. W przypadku kiedy próba ponownego uderzenia powiedzie się i uderzenie będzie prawidłowe, ale piłka trafi w przeciwnika wówczas należy zagrać LET.

Trafienie przeciwnika

 • Jeśli zawodnik trafi piłką przeciwnika bądź jego rakietę, lub część jego ubrania wówczas gra zostaje przerwana,
 • W takiej sytuacji zawodnik uderzający zdobywa punkt jeśli uderzenie było prawidłowe i zawodnik nie wykonał obrotu.
 • Jeśli uderzenie jest nieprawidłowe – punkt otrzymuje przeciwnik.
 • W sytuacji kiedy piłka uderzyła bądź uderzyłaby w ścianę boczną, ale dotarłaby do ściany frontowej i uderzenie byłoby prawidłowe wówczas należy zagrać LET

Zawodnik po uderzeniu powinien odsunąć się tak, aby umożliwić przeciwnikowi jak najlepszy dostęp do piłki.

 • Zawodnik, któremu przeciwnik przeszkadza może kontynuować grę lub ją zakończyć.
 • Jeśli gra zostanie przerwana to obowiązują następujące zasady:
  • zawodnikowi przysługuje prawo do LET’a,
  • zawodnik przegrywa wymianę i nie ma prawa do LET’a, jeśli nie mógłby wykonać prawidłowego uderzenia lub pomimo przeszkadzania zdecydował się na wykonanie uderzenia, lub gdy przeszkadzanie przez przeciwnika było na tyle niewielkie, że nie wpłynęłoby na prawidłowe uderzenie.
  • Zawodnik wygrywa wymianę jeśli przeciwnik nie podjął próby uniknięcia przeszkadzania

Opracowano na podstawie: www.squashmania.com.pl