Towary chłodzone są ładunkami nietypowymi, a ich przewóz zalicza się do transportu specjalnego. Ze względu na konieczność przechowywania ich w odpowiedniej temperaturze, podczas przewozu muszą zostać im zapewnione warunki termiczne, które nie dopuszczą do ich zepsucia czy uszkodzenia. Najczęściej w kontekście towarów chłodzonych mówimy o produktach branży spożywczej, ale są to także inne wyroby. Co jest potrzebne do realizacji transportu specjalnego towarów chłodzonych?

Flota pojazdów przeznaczonych do transportu specjalnego towarów chłodzonych

W przypadku specjalnego transportu towarów chłodzonych konieczne jest wykorzystanie przygotowanych do tego specjalistycznych ładowni i pojazdów, przystosowanych do utrzymywania żądanej temperatury. Niektóre produkty muszą być przechowywane w chłodzie, a inne w stanie głębokiego zamrożenia, dlatego pojazdy tego typu zazwyczaj mają odpowiedni zakres temperatur, jakie mogą utrzymywać w ładowni – zazwyczaj jest to przedział od 25 do -25 stopni Celsjusza.

Do transportu specjalnego towarów chłodzonych wykorzystuje się zazwyczaj:

– chłodnie,

– kontenery chłodzone,

– wagony chłodzone,

– izotermy, czyli termoizolowane naczepy.

Co zalicza się do towarów chłodzonych, wymagających transportu specjalnego?

Grupa towarów chłodzonych, które należy przewozić transportem specjalnym przy zachowaniu odpowiednich warunków termicznych, jest bardzo duża. Najczęściej są to jednak produkty łatwo psujące się, takie jak żywność czy leki, lub niebezpieczne, potrzebujące schłodzenia do zachowania stabilnych warunków przewozu.

Do przewożonych w chłodniach i innych środkach transportu specjalnego towaru zalicza się:

– żywność, w tym szczególnie mięso, ryby oraz owoce morza,

– leki i półprodukty leków,

– niektóre kosmetyki,

– organiczne środki rolnicze,

– rośliny,

– napoje.

W przypadku wszystkich tych towarów zachowanie odpowiedniej temperatury przy transporcie jest kluczowe dla zachowania ich świeżości i dobrego stanu. Wszelkie zaniedbania na tym polu mogą prowadzić do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia towaru, co wiąże się z dużymi stratami, dlatego dobrze wybrać do realizacji ich przewozu doświadczoną firmę, zajmującą się transportem specjalnym.

Transport specjalny z wykorzystaniem suchego lodu

Przewóz chłodniczy wykorzystuje także nowoczesne rozwiązanie, jakim jest zabezpieczanie produktów wymagających niskiej temperatury za pomocą suchego lodu. Taka praktyka nosi nazwę transportu kriogenicznego, który powstał w wyniku potrzeby placówek medycznych odnośnie niezawodnego sposobu na przewożenie leków oraz materiałów związanych z medycyną. Suchy lód nie dopuszcza do rozwoju mikroorganizmów, hamując rozprzestrzenianie się bakterii, dzięki czemu zapewnia sterylne warunki przewozu. Za pomocą specjalnego transportu kriogenicznego przewozi się takie ładunki, jak:

– leki i półprodukty farmaceutyczne,

– krew i organy,

– wyposażenie medyczne.

Z tego rozwiązania korzystają więc głównie szpitale, apteki, przychodnie i inne placówki medyczne oraz firmy farmaceutyczne.