Wiele z nas mieszka w budynkach wielorodzinnych. Zapewne wiele z nas przekonało się, jak ogromne straty spowodowało zalanie mieszkania. Zarówno dla sprawcy zalania jak i dla samego poszkodowanego. Oprócz wymiany mebli i sprzętu gospodarstwa domowego masz do czynienia również z ogromnym „mokrym” bałaganem.

Zalanie mieszkania sąsiadowi nie musi oznaczać końca dobrych sąsiedzkich stosunków. Jeżeli w pełni poczuwamy się do odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy, zwykła sąsiedzka znajomość może przerodzić się w wieloletnią sąsiedzką przyjaźń.

Co musisz zrobić gdy zostaniemy zalani lub gdy komuś zalejemy sąsiada.

Po pierwsze musimy sprawdzić, czy sprawca zalania posiada polisę ubezpieczeniową czy nie. Sprawa wydaje się być bardzo prosta, jeżeli sprawca posiada takową polisę. Musimy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Ten powinien wysłać likwidatora szkód, który swoim czujnym okiem oceni w jakiej kwocie powinno być wypłacone odszkodowanie.

Problem pojawia się natomiast dopiero wtedy, gdy sprawca zalanie nie poczuwa się do odpowiedzialności za wyrządzone straty. Co należy zrobić w takiej sytuacji:

  • Należy wykonać dokładne zdjęcia uszkodzeń powstałych na skutek zalania. Możesz zlecić to zadanie rzeczoznawcy. Ustali on podmiot odpowiedzialny za zaistniałą szkodę oraz sporządzi odpowiedni protokół.
  • Gotowy protokół oraz listę niezbędnych do wykonania prac należy wysłać sprawcy (najlepiej wyślij to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).
  • W wypadku, gdy sąsiad nam nie odpowie, należy skierować pozew o zapłatę odszkodowania do sądu.

Nie zawsze wina musi znajdować się po stronie sąsiada. Może to być spowodowane wadliwą instalacją hydrauliczną w naszym budynku. Wówczas takie zdarzenie zgłosić musisz do administracji budynku lub do wspólnoty mieszkaniowej.

Art. Kodeksu Cywilnego głosi, że „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Dlatego jeżeli jesteś poszkodowanym w takiej sytuacji to wiedz, że sprawiedliwości stanie się zadość, dlatego skrupulatnie zbieraj wszystkie paragony za dokonane po zalaniu naprawy. Jeżeli zaś jesteś winny tego zdarzenia to prędzej czy później będziesz musiała ponieść skutki zalania sąsiadowi mieszkania. Więc czy nie lepiej załatwić tą sprawę polubownie zaraz po dokonanym zalaniu?