Mont Saint Michel to samotna wysepka pływowa usytuowana pośrodku ruchomych piasków. Wyspa Mont Saint Michel znajduje się w regionie dolnej Normandii we Francji. Podobnie jak średniowieczne opactwo górujące nad Mont Saint Michel, tak i cała wyspa poświęcona została archaniołowi Michałowi.

Jak głosi legenda…

Legenda głosi, że w 708 roku biskupowi pobliskiego Avranches, Aubertowi ukazał się archanioł Michał, nakazując mu wznieść na wyspie Mont Saint Michel kaplicę. Niestety Aubert zignorował życzenie i rozgniewany święty wypalił mu w głowie dziurę (przebitą czaszkę można zobaczyć w bazylice w Avranches).

Historia Mont Saint Michel

Pierwsza kaplica zbudowana została na Mont Saint Michel w VIII wieku, lecz niewiele z niej pozostało. Następnie w 966 roku na wyspę przybyli Benedyktyni. Założono wówczas opactwo Fontenelle, a budynki kościelne zostały powiększone.

Z kolei wpływy architektury romańskiej z X wieku stanowią zrąb opactwa do dnia dzisiejszego, a najpiękniejsze są podobno gotyckie dodatki z XIII wieku.

Na stromych brzegach wyspy Mont Saint Michel wznosi się gotycka budowla zwana La Merveille (cud). Budowa La Merveille została sfinansowana przez króla Francji Filipa II jako zadośćuczynienie za szkody wyrządzone w 1203 r. podczas nieudanych prób zdobycia góry. Dodatkowo Mont Saint Michel w 1256 r. został umocniony, dzięki czemu jako jedyne miejsce w północno-zachodniej Francji pozostała w rękach francuskich.

W XVIII wieku opactwo podupadło. Podczas trwania rewolucji francuskiej opactwo stało się więzieniem dla więźniów politycznych. Więzienie to zamknięte zostało w 1863 r.

Dziesięć lat później Mont Saint Michel uznano za zabytek i rozpoczęły się prace restauratorskie. Dodano iglicę z posągiem św. Michała, a pomiędzy wyspą i lądem zbudowano groblę.

Opactwo Mont Saint Michel wczoraj a dzisiaj

Opactwo Mont Saint Michel było niegdyś ważnym ośrodkiem duchowym i intelektualnym. Było jednym z wielkich miejsc pielgrzymkowych takich jak Rzym czy Santiago de Compostela. Dzisiaj opactwo Mont Saint  Michel jest, zaraz po Paryżu, jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych we Francji.

Podobnie jak setki lat temu, tak i teraz na szczyt opactwa wiedzie jedyna, brukowana uliczka, przy której zlokalizowane są liczne gospody i sklepy oferujące turystom różnego rodzaju pamiątki.

Źródło: ”Podróże Twoich marzeń” – Mary-Ann Gallagher