Ekologicznie przyjazne praktyki ogrodnicze lub „przyjazne dla środowiska ogrodnictwo”, jak są pieszczotliwie znane, to przyszłościowe metody ogrodnicze, które reagują na globalne zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Te innowacyjne przedsięwzięcia koncentrują się na redukcji emisji gazów cieplarnianych, które powstają w wyniku współczesnych praktyk ogrodniczych. Ekologiczne ogrodnictwo zachęca również do absorpcji dwutlenku węgla przez glebę i rośliny w celu zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia.

Czy każdy ogród jest ekologiczny?

Wiele praktyk i narzędzi wykorzystywanych do współczesnych celów ogrodniczych raczej niszczy środowisko, niż je wspiera. Począwszy od nawozów sztucznych, które zanieczyszczają naturalne rezerwy gleby, a skończywszy na nieefektywnych systemach nawadniania, które niepotrzebnie wymagają wydatkowania większej ilości energii, wszystkie te działania stanowią istotny element dla każdego gospodarstwa domowego.

Na szczęście istnieje rozwiązanie – ekologiczne ogrodnictwo. Ta filozofia koncentruje się przede wszystkim na zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla generowanej przez nieorganiczne cele ogrodnicze oraz na zwiększeniu środków utrzymania dzikiej przyrody poprzez zachowanie istniejących ekosystemów. Istotną funkcję spełniają tutaj również obrzeża trawnikowe – szczególnie te produkowane z materiałów ekologicznych, jak oferowane przez firmę Geoproduct.

Ogrodnictwo ekologiczne zwalcza główne obawy związane ze zmianami klimatu; stale wyczerpujące się rezerwy wody, niszczenie siedlisk dzikich zwierząt, utrata różnorodności i skażone chemicznie produkty. Zastępując nowoczesne praktyki ogrodnicze ukierunkowanymi zasobami do pielęgnacji roślin i metodami oszczędzania wody, możliwym jest zachowanie lokalnych ekosystemów dla ich mieszkańców, życia roślinnego i dzikiej przyrody. 

Nawozy organiczne i ekologiczne

Chociaż syntetyczne nawozy zawierające azot mogą przyspieszyć wzrost roślin, są one produkowane w systemie, który zależy od konwersji metanu z gazu ziemnego w wodór. Emisje dwutlenku węgla są szkodliwym skutkiem ubocznym tego procesu, a dystrybucja syntetycznych nawozów jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do emisji gazów cieplarnianych. Podobnie stosowanie obornika jako kompostu powoduje również uwolnienie metanu do atmosfery, pogłębiając tym samym skutki globalnego ocieplenia.

Pomimo złożoności tego problemu rozwiązanie jest dość proste; stwórz własny kompost. Nie tylko wyprodukowanie własnego kompostu pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze i oddać do recyklingu ogólne odpady domowe i ogrodowe, ale również zapewni, że Twój nawóz będzie w 100% ekologiczny i zapobiegnie emisji szkodliwych gazów metanowych podczas procesu produkcji.

Naturalnie występujące torfowiska pochłaniają znaczną ilość dwutlenku węgla z atmosfery i zapobiegają niszczeniu naszej atmosfery. Niestety, kupując kompost, który zawiera torf, wyczerpujesz te zasoby naturalne i zmniejszasz zdolność Ziemi do skutecznego pochłaniania gazów cieplarnianych. Biorąc pod uwagę, że około połowa kompostu zawiera torf, powinieneś zawsze kupować kompost, na którym znajduje się certyfikowana etykieta bez torfu.

Na szczęście obecnie dostępnych jest wiele produktów kompostowych bez torfu, które można kupić w lokalnych sklepach ogrodniczych. Spośród wszystkich tych produktów, które osiągają najlepsze wyniki, jest kompost z włókna kokosowego.

Ekologiczne obrzeża trawnikowe Eko-Bord – ogród piękny i przyjazny środowisku

Ekologiczne obrzeża ogrodowe Eko-Bord cechuje szerokie spectrum zastosowań, takich jak wytyczanie grysowych lub żwirowych ścieżek, oddzielanie trawników od ziemi uprawnej, czy tworzenie ścieżek rowerowych. Stosując Eko-bord obniża się koszty oraz zmniejsza czas, potrzebny na budowę nawierzchni – inaczej, niż w przypadku np. obrzeży drewnianych, których instalacja wymaga znacznie więcej czasu i zaangażowania. Faktem jest również, że ekologiczne obrzeża ogrodowe są stosunkowo niedrogie, w porównaniu do obrzeży z kostki brukowej, kamienia czy drewna.

Obrzeże Eko-Bord mocowane jest za użyciem specjalnych gwoździ, a by zapewnić im pełną stabilność, a następnie zasypuje się je materiałem wykończeniowym w taki sposób, żeby stało się niewidoczne. To praca szybka i prosta, pozbawiona działań związanych z niepotrzebną ingerencją w ekosystem gleby, eliminująca ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji, związanych z np. wpływem środków chemicznych na podłoże i rośliny, jak to jest możliwym w przypadku plastikowych obrzeży ogrodowych.

Eko-bord zalecany jest do stosowania przy materiałach nawierzchniowych typu kostka brukowa, granit, nawierzchnie żwirowe i grysowe, trawniki.

Powiedz „nie” marnowaniu wody

Większość ogrodników zdaje sobie sprawę ze znaczenia wody dobrej jakości. Nieświadomość, jak uzyskać lub utrzymać jakość wody, jak wykorzystywać zasoby wodne, by nawadniać ogród, jednocześnie nie marnując wody, może okazać się trudna dla niektórych właścicieli. Woda używana przez Ciebie musi być czysta, jednak proporcje, w jakich powinieneś jej używać, mogą Cię zadziwić.

Jednym z najlepszych sposobów na ekonomiczne pozyskanie wody w celu nawodnienia ogrodu i niemarnowanie jej, jest pobieranie jej z naturalnego środowiska, jak rzeka, źródło, etc.

W przypadku rzek i jezior polecana jest pompa spalinowa do wody. Silnik spalinowy jest niezwykle przydatny w miejscach, gdzie nie ma prądu, a te z lepszym silnikiem mogą nawet zasilać rozbudowane systemy nawadniające. Jeśli jednak woda jest niżej niż poziom gruntu, sugeruje się wykorzystanie pompy zatapialnej. Jest ona szczególnie chętnie użytkowana w przydomowych studniach.

Rozwiązaniem okazuje się również system podziemnego nawadniania, gwarantujący równomierne podlewanie z jednoczesnym zapewnieniem oszczędzania wody w ilości nawet do 40-50%! Plusem systemu podziemnego nawadniania jest przede wszystkim to, ze możesz zaprogramować go w taki sposób, aby nawadniał glebę na określonych obszarach i w wyznaczonych porach. Dzięki temu masz pewność, że cały pożądany obszar, zostanie odpowiednio nawodniony.