Jeśli wyjeżdżasz na wakacje, na pewno jednym z priorytetów jest bezpieczeństwo. Niestety ubezpieczenia, które proponują biura podróży zwykle nie są wystarczające. W tym celu warto jest zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania zadawane w związku z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Czym jest Europejska Karta i do czego uprawnia?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest to dokument uprawniający Cię do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych w Krajach Unii Europejskiej na tych samych prawach co jego obywatele.

Kto ma prawo do otrzymania karty?
Kartę ma prawo otrzymać każda osoba, która jest ubezpieczona w NFZ oraz członkowie jej rodzin zgłoszone do ubezpieczenia.

Kto może ubiegać się o wydanie karty?
O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które planują podróż w celach turystycznych, służbowych, w celu odwiedzin rodziny, podjęcia studiów oraz pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.

Ile kosztuje wydanie karty?
Wydanie karty jest całkowicie bezpłatne.

Gdzie można się ubiegać o wydanie karty?
O wydanie karty ubiegać się możesz w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia – właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby karta została wydana?
W celu otrzymania karty musisz złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie np. RMUA. Jeśli chcesz otrzymać kartę dla dziecka dodatkowo musisz złożyć potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia dziecka.

W jakiej formie można złożyć wniosek?
Wniosek możesz złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej przez Ciebie osoby, listownie bądź faksem.

Jak długo czeka się na kartę?
Karta wydawana jest praktycznie tego samego dnia. Tylko w szczególnych przypadkach jak np. brak potwierdzenia dot. regularnego opłacania składek NFZ zastrzega sobie prawo do weryfikacji ubezpieczenia. Zwykle cała procedura nie powinna przekroczyć 7 dni.

Kto może odebrać kartę?
Kartę możesz odebrać osobiście lub może ją odebrać upoważniona przez Ciebie osoba. Karta może zostać także wysłana listownie na adres wskazany przez Ciebie we wniosku.

Jak długo ważna jest karta?
Karta ważna jest od 2 miesięcy (w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) do 5 lat (w przypadku emerytów). Najczęściej jest jednak wydawana na okres 6 miesięcy.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - wzór

Jeśli jesteś już w posiadaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego musisz pamiętać jednocześnie o następujących rzeczach:

  • karta wydawana jest imiennie i każdy członek Twojej rodziny powinien mieć oddzielną kartę,
  • karta obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy, gdy planujesz wyjazdy wskazane w punkcie 3,
  • jeśli wyjeżdżasz w celach zarobkowych, a na wniosku wpiszesz cel turystyczny wówczas karta jest nieważna,
  • karta nie obowiązuje również wtedy, gdy leczenie jest celem Twojego wyjazdu,
  • karta uprawnia do korzystania wyłącznie z placówek medycznych działających w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. NFZ nie pokrywa kosztów związanych z leczeniem w prywatnych gabinetach;
  • w niektórych krajach Unii Europejskiej pacjenci są zobowiązani do uiszczania pewnych opłat za leczenie (nawet w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia). Niestety z tego obowiązku nie zwalnia nawet Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego i musisz się liczyć z tym, że Ty również będziesz musiała ponieść pewne koszty, które nie zostaną Ci zwrócone;
  • niekiedy wymagane jest najpierw uiszczenie pełnej opłaty, a dopiero później możesz ubiegać się o zwrot kosztów,
  • aby ubiegać się o zwrot kosztów musisz przedłożyć w NFZ odpowiedni wniosek wraz z oryginałem rachunków i dowodów zapłaty,
  • w niektórych krajach wymagane jest pozostawienie lekarzowi kserokopii karty, dlatego warto ją skserować przed wyjazdem,
  • z reguły Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obejmuje również transportu medycznego do kraju.

WAŻNE!
Przed wyjazdem do konkretnego kraju szczegółowo sprawdź z czego i na jakich warunkach możesz skorzystać dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego.
W celu pełnej ochrony zalecamy jednak, aby wykupić dodatkowe ubezpieczenie prywatne.

Źródło: www.ekuz.nfz.gov.pl