Korzenie tradycji w każdej rodzinie sięgają tak daleko, jak można sięgnąć pamięcią wstecz. Wiadomo, że tradycja istnieje od wieków, że jej korzenie sięgają tak daleko, że nam trudno to sobie wyobrazić. Jednak na słowo „tradycja” widzimy obchody świąt religijnych i państwowych i właściwie…nic więcej. A to od nas samych, tak jak od naszych rodziców, wcześniej dziadków i pradziadków zależało, by ją przekazać dalej.

Co to jest tradycja?

Tradycja to kultura, obyczaje, sposób życia. To także sposób traktowania się w rodzinie, wyrabianie w młodszych poczucia, że innym należy się szacunek. To pielęgnowanie zwyczajów domowych.

Tradycja – to powinien ją przekazywać?

Tradycję przede wszystkim przekazuje rodzina. Rodzice, dziadkowie, wujkowie. Jeśli w rodzinie brakuje jednego z członków, na przykład dziadków – istnieje podejrzenie, że przekaz tradycji będzie niepełny. Należy wtedy podjąć wszelkie kroki, by w historii rodu nie zabrakło dziadków, choćby mieli być tylko na zdjęciach.

Równolegle tradycję przekazuje również społeczeństwo, jako obyczaje i normy społeczne. Uogólniając, społeczeństwo uczy co wolno, a czego nie powinno się robić.

W jaki sposób przekazywać tradycję?

Nie ma określonego sposobu na przekazywanie tradycji, robimy to codziennie. Począwszy od wspólnych posiłków, podziału obowiązków w domu, obchodzenia różnych uroczystości rodzinnych. To rodzina uczy dziecko wartości, przekazując mu swoje doświadczenia życiowe. Proces przyswajania tradycji szeroko pojętej, kształtuje się właśnie przez wymianę doświadczeń międzypokoleniowych. Rzadko obecnie spotyka się rodziny trzypokoleniowe żyjące wspólnie pod jednym dachem, a to właśnie taka rodzina działając razem potrafi najwięcej wartości przekazać.

Czy każda rodzina ma swoje tradycje?

Tak, i każda ma inne, chociaż w wielu przypadkach wyglądają one podobnie. Rodzina tworząc własne zwyczaje, kultywując inne wartości czy obchodząc różne święta tworzy swoją własna tradycję. Nie możesz zapomnieć również o tym, że ty w swojej pierwszej rodzinie, gdzie pełniłaś rolę córki, przejęłaś wartości od swoich rodziców i dziadków. Twój mąż, pełniąc rolę syna, przejął inne wartości i dopiero wy razem tworzycie swoją własną tradycję. Na pewno w wielu przypadkach jesteście zbieżni, może w obchodzeniu urodzin, a nie imienin, w obchodzeniu świąt kościelnych czy też w podobnym sposobie zachowywania się w społeczeństwie. Ale wiele zachowań wypracowujecie w trakcie wspólnego życia, i takie właśnie tradycje przekażecie swoim dzieciom.