Ubezpieczenie życiowe to bardzo różnorodny i złożony produkt. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe nieco inaczej go konstruuje i nieco inaczej go tworzy. Właśnie dlatego warto zapoznać się bliżej z jego różnorodnymi rodzajami i odmiennymi rozwiązaniami. W ten sposób będzie można wybrać tę opcję, która jest najbardziej odpowiadająca i najbardziej korzystna.

Ubezpieczenie na życie

Z uwagi na zakres ochrony można w produktach ubezpieczeniowych wydzielić ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia na życie i dożycie. Ubezpieczenie na życie to najczęściej spotykana i najbardziej powszechna forma ubezpieczeń. Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, osoba ubezpieczona może wskazać osoby uposażone. To osoby, które w razie śmierci ubezpieczonego są uprawnione do otrzymania wypłaty świadczenia. Osoba uposażona może być tylko jedna. W takiej sytuacji tylko ona jest uprawniona do otrzymania świadczenia z polisy. Jeżeli jednak ubezpieczony wskaże więcej niż jedną osobę, musi jednocześnie wskazać podział procentowy świadczenia pomiędzy poszczególne osoby. Wypłata świadczenia nastąpi wówczas zgodnie ze wskazanym na wniosku podziałem. Ubezpieczenie na życie działa jedynie w momencie śmierci ubezpieczonego. Jeżeli do końca trwania umowy (w przypadku polisy terminowej) nie dojdzie do zdarzenia, wówczas polisa po prostu wygasa, a ubezpieczony nie otrzymuje zwrotu wpłaconych przez siebie składek. Więcej informacji można znaleźć na stronie każdej polisy na życie na ubezpieczeniaonline.pl.

Ubezpieczenie na dożycie

Ubezpieczenie na dożycie to swego rodzaju odmiana ubezpieczenia na życie, która dodatkowo obejmuje również możliwość uzyskania pieniędzy w razie, gdyby nie doszło do śmierci ubezpieczonego, a polisa by się zakończyła. Polisa na dożycie jest zawsze ubezpieczeniem terminowym. Termin określany jest albo jako konkretna data albo rocznica zawarcia umowy ubezpieczenia przypadająca po ustalonych wcześniej urodzinach ubezpieczonego (65tych lub 60tych). W momencie, gdy ustalona terminami data przypada, umowa zostaje rozwiązana, a ubezpieczony uzyskuje prawo do wypłaty świadczenia w wysokości, która wcześniej została ustalona. Wysokość świadczenia z reguły jest znacznie niższa niż w przypadku ubezpieczenia na wypadek śmierci, ale jest. To korzystne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które pochodzą z rodzin długowiecznych. W momencie wygaśnięcia umowy wypłacane jest świadczenie dla ubezpieczonego. Pieniądze może dowolnie spożytkować, w tym również wpłacić na konto oszczędnościowe. W ten sposób jeszcze nieznacznie pomnoży uzyskane z polisy pieniądze i zyska ubezpieczenie na wypadek swojej śmierci, które jeszcze przed samą śmiercią będzie mógł przekazać komu tylko zechce. Ubezpieczenie jest o tyle korzystne, że zawsze wiąże się z wypłatą. Niezależnie czy ubezpieczony umrze, czy przeżyje i tak otrzyma pieniądze.

Zasadnicze różnice

Porównując te dwa rozwiązania nasuwa się kilka różnic. Ubezpieczenie na życie może być terminowe lub bezterminowe, na dożycie musi być terminowe. Ubezpieczenie na życie nie gwarantuje wypłaty świadczenia (chyba, że jest to ubezpieczenie terminowe). Ubezpieczenie na życie i dożycie wiąże się z gwarantowaną wypłatą z jednego lub drugiego powodu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zasięgnąć informacji, które znaleźć można na ubezpieczeniaonline.pl. Im więcej wiedzy, tym łatwiej wybrać ubezpieczenie.