Rok 2014, przyniósł ze sobą wielkie zmiany, także i w związku z prawem do urlopu macierzyńskiego, otwierając zupełnie nowe, nieznane dotychczas możliwości przed rodzicami, zwiększając przysługujące im prawa o urlop dodatkowy, który jest prawem, lecz nie obowiązkiem.

Większe możliwości, większa wygoda

Obecnie, dzięki działaniom zwiększającym czas, jaki przysługuje rodzicom dziecka, szczególnie matce, pozwala na nawiązanie bliższego kontaktu z nowo-narodzonym dzieckiem, jak również i sprzyja on uzyskaniu odpowiedniej przerwy, przed powrotem do pełnienia roli, jaka należała do obowiązków kobiety przed urodzeniem dziecka.

Urlop macierzyński, a zatem, odpoczynek od obowiązków wypełnianych w pracy, jaki przysługuje kobiecie w przypadku dzieci narodzonych w roku 2014, wynosi 20 tygodni, przy czym aż 14 tygodni, przysługuje tylko i wyłącznie matce, bez możliwości przeniesienia tego okresu urlopu na ojca dziecka.

Zmiana na lepsze

Podstawową zmianą, jaką zaobserwować można w roku 2014, jest przedłużenie przysługujących dotychczas 20 tygodni o dodatkowe 6 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, który wykorzystany może zostać zarówno przez matkę, jak i przez ojca dziecka. Początkowo obiecująca możliwość pozyskania aż roku urlopu macierzyńskiego, miała zostać zarezerwowana jedynie dla rodziców dzieci, które przyszły na świat po 16 marca roku 2013, lecz ostatecznie, regulacje te zostały zmienione i tym samym, matki każdego dziecka, które urodziło się w roku 2013, mogą liczyć na opcjonalny, znacznie dłuższy urlop macierzyński.

W przypadku urlopu macierzyńskiego, istotna jest także i liczba urodzonych dzieci, gdyż podczas podstawowa długość dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wynosi 6 tygodni, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka, okres urlopu macierzyńskiego w wymiarze dodatkowym, ulega zwiększeniu nawet do wysokości 8 tygodni.

Ograniczenia

Mimo, iż jest on prawem, lecz nie obowiązkiem, niezależnie od przysługującej długości, dodatkowy urlop macierzyński, powinien zostać wykorzystany bezpośrednio po podstawowym urlopie, jaki przysługuje kobiecie po urodzeniu dziecka. Kolejną, równie istotną restrykcją, jaka reguluje wykorzystany urlop macierzyński, jest brak możliwości dokonania podziału urlopu dodatkowego, pomiędzy oboje rodziców. Należy dokonać wyboru, które z rodziców wykorzystać zobowiąże się dodatkowe tygodnie, jakie od roku 2014 przysługują na opiekę nad dzieckiem. Jedynie urlop rodzicielski, wykorzystany może zostać przez oboje rodziców jednocześnie, co jest ogromnym udogodnieniem.

Należy mieć też świadomość, iż urlop rodzicielski, gdy zostaje podzielony pomiędzy matkę i ojca dziecka, ulega stosownemu zmniejszeniu w granicach czasowych. Dokładnie rzecz ujmując, gdy oboje rodziców decyduje się skorzystać z urlopu rodzicielskiego jednocześnie, obejmuje on czas łączny zaledwie 26 tygodni, z czego czas ten, jest ostateczny i nieprzekraczalny.

Autor
Artykuł został przygotowany przez www.ekobieta.pl – portal tworzony przez kobiety i dla kobiet.