Wycieki z instalacji wodnych są sporym problemem – nie chodzi tutaj jednak tylko o ich naprawę, ale także o wykrycie miejsca, gdzie wystąpiły. W celu ich lokalizacji stosuje się dzisiaj nowoczesne technologie pozwalające na precyzyjnie wskazanie punktu wycieku.

Jako że przyczyny i miejsca wycieków często różnią się między sobą, nie ma również jednej uniwersalnej metody ich wykrywania. Wobec tego firmy zajmujące się świadczeniem tego rodzaju usług, oferują zazwyczaj swoim klientom kilka różnych metod wykrywania przecieków w instalacjach.

Akustyczny pomiar lokalizacji wycieków

W tej metodzie wykorzystuje się pomiar z wykorzystaniem fal dźwiękowych, które przenoszone są przez przeciek. Stosuje się w tym celu specjalne ultra czułe mikrofony, wzmacniacze i słuchawki. W zależności od wydawanego przez rury dźwięku można ustalić miejsce występowania przecieku. Metoda ta jest dość uniwersalna i wyróżnia się również wysoką precyzją.

Metoda śledzenia gazu wskaźnikowego

Jest to również popularna metoda wykrywania wycieków – za jej pomocą możliwe jest oznaczanie nieszczelności w instalacjach wodnych i grzewczych, a ponadto w kanalizacji czy w odpływach. W tej metodzie wykrywanie przecieków odbywa się z wykorzystaniem specjalnego gazu wskaźnikowego, który ze względu na szybkie ulatnianie się umożliwia wykrycie przecieku przez współpracującą sondę.

Pomiar elektro-akustyczny

Do pomiarów wykorzystuje się również urządzenia wytwarzające pole elektryczne oraz sondy indukcyjne, które wyszukują miejsca przerwania ciągłości instalacji.

Kamery termograficzne

Technika ta bazuje na wykorzystaniu podczerwieni w celu lokalizacji wycieków – korzysta się w niej w przypadkach badania instalacji ogrzewania, w tym ogrzewania podłogowego oraz instalacji ciepłej wody.

Jeżeli wobec tego podejrzewasz, że problemy z instalacją są spowodowane przez wycieki, w takim przypadku warto skontaktować się z firmą, która będzie mogła zbadać, gdzie mogło do nich dojść. Gdy interesuje cię wykrywanie przecieków w Warszawie, masz do wyboru wiele firm, które będą mogły zająć się tymi pracami. Ich adresy oraz wykorzystywane przez nich techniki sprawdzisz na stronach internetowych.